Länsiulapanniemen rantareitin rakentamisen tavoitteena on ohjata kulkua yhdelle rakennetulle pääreitille.

Länsiulapanniemen rantareitin rakentaminen alkaa elokuussa

Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan Länsiulapanniemen rantareitin rakentaminen alkaa elokuussa. Rantavyöhykkeen puistoalue on erittäin suosittu ulkoilualue, ja se on kulunut suurista käyttäjämääristä. Rantareitin rakentamisen tavoitteena on ohjata kulkua yhdelle rakennetulle pääreitille.

Rantareitti on linjattu hyödyntäen olemassa olevia polku-uria ja sovittaen se maastonmuotoihin. Suunnitelmassa kulkua ohjataan pois herkiltä ranta-alueilta ja kiinteiltä muinaismuistoalueilta. Kulkua ohjataan maisemoimalla nykyisiä polkuja ja asettamalla kulkuesteitä, kuten puiden runkoja tai pölkkypenkkejä.

Suunnitellun reitin tavoiteleveys on noin 1,52,0 metriä. Tavoitteena on, ettei runkopuita jouduta kaatamaan tai isoja kiviä siirtämään. Reitti päällystetään kivituhkalla, ja sen reunat maisemoidaan kuorikatteen avulla liittymään luonnonmukaisesti metsänpohjaan.

Avokallioille reittiä ei erikseen rakenneta, vaan avokalliot ylitetään kalliopintaa pitkin. Jyrkkiin kohtiin rakennetaan portaat.

Alueen erityspiireet on huomioitu suunnittelussa ja työmenetelmissä. Rakentaminen aloitetaan elokuussa, ja työt valmistuvat loppuvuodesta 2021. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.