Laaksoon on suunnitteilla uusi sairaala

Laaksoon suunnitellaan uutta Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteistä sairaalaa. Laakson sairaala-alueelle on tarkoitus keskittää Helsingin kaupungin ja HUSin psykiatrista sairaalahoitoa, HUSin vaativaa neurologista kuntoutusta ja Helsingin sairaalan palveluja sekä sairaalatoimintaa tukevia poliklinikoita.

Alueen asemakaavan luonnoksesta voi antaa palautetta 6.11.–27.11.2019.

Asemakaavan muutosluonnos mahdollistaa kolmen uuden sairaalarakennuksen rakentamisen nykyiselle tontille. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu uusi pääajoyhteys sekä maanalaisten pysäköinti- ja huoltotilojen rakentaminen. Keskuspuiston puolelle ei suunnitella rakennuksia.

Laakson yhteissairaalaan on tulossa tiloja noin 930 potilaspaikalle. Lisäksi alueelle tulee poliklinikkatiloja, jotka sijoittuvat säilyviin rakennuksiin, sekä tiloja koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin.

Kaiken kaikkiaan uusia tiloja voisi rakentaa tontille noin 120 000 kerrosneliömetriä. Jos uusi sairaala rakentuu kokonaisuudessaan, se on kooltaan noin nelinkertainen verrattuna Uuteen lastensairaalaan.

Sairaalan asiakas- ja huoltoliikenteelle on suunniteltu uusi pääajoyhteys Auroranportilta alkavan maanalaisen tunneliyhteyden kautta. Maanalaisiin kalliotiloihin on suunnitteilla pysäköintitilat 550 autolle. Myös nykyiset ajoliittymät säilyvät.

Monipuolista hoitoa keskeisellä paikalla

Laakson sairaala-alue sijaitsee seudullisesti hyvin saavutettavissa olevalla paikalla. Liikenneyhteydet alueelle ovat monipuoliset.

Pääkaupungin sairaala-aluevision mukaisesti nimenomaan Laakson sairaala-alueelle tulisi keskittää pääkaupunkiseudun psykiatrista sairaalahoitoa sekä Helsingin kaupungin sairaalan palveluja.

Helsingin kaupungin ja HUSin yhteinen sairaala tarjoaa uudenlaiset mahdollisuudet tarjota asiakkaille ja potilaille kokonaisvaltaista, heidän moninaisia tarpeitaan vastaavaa hoitoa. Yhteissairaalassa työskentelisi arviolta 2 200 työntekijää.

“Uskomme, että uusi sairaala tarjoaa alan ammattilaisille houkuttelevan työpaikan. Laakson yhteissairaalasta kehitetään kansainvälisesti merkittävää psykiatrian, geriatrian ja neurologisen kuntoutuksen osaamisen keskittymää, joka houkuttelee Helsinkiin alansa huippuosaajia”, toteaa HUS Psykiatrian projektipäällikkö, ylilääkäri Kari Raaska, joka on mukana uuden sairaalan suunnittelussa.

“Uudet tilat ovat välttämättömät. Vanhoissa tiloissa ei voi enää jatkaa eikä niitä ole mahdollista korjata nykyhoidon vaatimuksia vastaaviksi”, Helsingin sairaalan projektipäällikkö, johtava ylihoitaja Tiina Pakasto toteaa.

Arvokkaat vanhimmat rakennukset ja puisto suojellaan

Pääosa Laakson sairaala-alueen uusista sairaalatiloista keskitettäisiin vanhan sairaala-alueen ja Nordenskiöldinkadun ja Reijolankadun väliselle alueelle. Tontin pohjoisosissa olevat arvokkaat 1920- ja 1930-lukujen sairaalarakennukset, 1950-luvun entinen tuberkuloositoimisto ja niitä ympäröivä puisto on tarkoitus säilyttää ja suojella sekä peruskorjata uuteen käyttöön.

Urheilukadun puolella uusien rakennusten korkeus olisi lähellä 1920- ja 1930-luvuilla rakennettujen sairaalarakennusten kattolinjaa. Alueen keskiosaa kohti rakennusten korkeus voisi nousta paria kerrosta korkeammaksi.

Pääsisäänkäyntejä on Reijolankadun ja Urheilukadun kulmaan muodostuvalla uudella aukiolla sekä saattopihalla ja Lääkärinkadun puolella.

Jos hanke etenee tavoiteaikataulussa, rakennustyö voi alkaa aikaisintaan vuoden 2021 loppupuolella ja se etenee vaiheittain. Uudisrakentaminen edellyttää, että osa vanhoista rakennuksista puretaan. Sitä ennen niissä oleva toiminta siirrettäisiin korvaaviin tiloihin.

Suunnitelmat nähtävillä ja kommentoitavana marraskuussa

Laakson yhteissairaalan kaavaluonnosaineisto ja alueen pienoismalli ovat nähtävillä 6.–27.11.2019 keskustakirjasto Oodin osallisuustila Bryggassa. Suunnitelmiin voi ottaa kantaa verkossa 6.–27.11.2019 osoitteessa kerrokantasi.hel.fi. Palautetta hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

Hanketta esitellään keskustakirjasto Oodissa tiistaina 19.11.2019. Suunnittelijat ovat tavattavissa ala-aulassa kello 15.30–19.00. Kello 15 ja kello 18 on Oodin Maijansalissa kaksi esitystä Laakson yhteissairaalan suunnittelusta. Esittelyt ovat osa Uutta kantakaupunkia -asukastilaisuutta.

Kaavaluonnos on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2020 aikana. Rakentamiseen liittyvästä hankesuunnitelmasta päätetään erikseen.

Lisätietoja

Uutta kantakaupunkia -asukastilaisuuden (19.11.2019) tiedot:

Kaupungin tapahtumakalenterissa »
Facebookissa »

Uutisen kuva: Suuntaa antava luonnos uusien sairaalarakennuksen koosta ja sijoittelusta. Kuvan oikeaan yläkulmaan Helsingin jäähallin viereen on hahmoteltu myös suunnitteilla oleva Garden Helsinki -monitoimiareena. © Arkkitehtiryhmä LATU (Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, AW2 Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, UKI Arkkitehdit Oy)