Laakson sairaalan alustavaa suunnittelua, Arkkitehtiryhmä LATU

Laakson yhteissairaalan toteutukselle sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa

Helsingin kaupunki on saanut Laakson yhteissairaalan uudis- ja peruskorjaushankkeen rakennusinvestoinnille poikkeusluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä.

”Päätös antaa kaupungille ja HUSille mahdollisuuden rakentaa yhdessä kauan kaivatut ja nykyaikaiset, muun muassa mielenterveyden hoitoa tukevat tilat. Lisäksi Helsingin kaupunki saa paljon muuta uutta sairaalatilaa palvelemaan jopa puolta helsinkiläisistä. Yhteissairaalan tilat korvaavat osan nykyisistä tiloista, joista pitää luopua pian, joten pyrimme aloittamaan hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt vuoden 2022 loppupuolella”, kertoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.  

Laakson yhteissairaalahankkeessa rakennetaan vuosina 2022–2030 tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle. Alueelle valmistuu tiloja myös Helsingin sairaalalle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle, saattohoidolle sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle. 

Laakson yhteissairaalan hankkeessa rakennetaan kolme uudisrakennusta ja peruskorjataan kolme vanhaa rakennusta sairaalan käyttöön. Lisäksi rakennetaan sairaalaa palvelevat maanalaiset paikoitus- ja huoltotilat. 

Yhteissairaalaan tulee noin 930 sairaansijaa, joista 444 on psykiatrian, 394 somatiikan, 54 neurologisen kuntoutuksen, ja 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa. Lisäksi asumisvalmennukselle tulee 10 asiakaspaikan tilat.  

Koko hankkeen kustannusarvio on 838 miljoonaa euroa (hinta on sidottu indeksiin, eli sen odotetaan muuttuvan hintatason muutosten myötä).

Hanke käynnistyy infrastruktuurin rakentamisella.

Lisää tietoa hankkeesta: hel.fi/Laakson-yhteissairaala