Työmaatie, jota rakennetaan Laaksonkentälle, Destia Oy

Laakson sairaala-alueelta rakennetaan työmaatie Laaksonkentälle

Laakson yhteissairaalan allianssi jatkaa valmistelevia töitä Laakson sairaala-alueella ja Laaksonkentällä. Uusi työmaatie, jota pääosa tulevasta työmaaliikenteestä käyttää, tehdään loka-marraskuussa.

Rakennettava työmaatie kulkee Laakson sairaala-alueelta ramppia pitkin Laaksonkentälle sekä edelleen Auroran sairaala-alueen liittymästä Nordenskiöldinkadulle.

Työmaatie tehdään sairaala-alueelta alas Laaksonkentälle kohdasta, jossa ei kasva puita. Kun rakennustyöt ovat valmistuneet, työmaatie puretaan ja alue maisemoidaan entiselleen.

Uuden työmaatien ansiosta kuorma-autojen ja rekkojen ei tarvitse ajaa kapeiden asuinkatujen kautta. Uusi työmaatie parantaa turvallisuutta ja vähentää liikennettä ja mahdollisia ruuhkia Töölössä.

Kartta: Laakson alueen työmaita lokakuussa 2022. Pohjakartta: OpenStreetMap

Kartta: Laakson alueen työmaita lokakuussa 2022.
Pohjakartta: OpenStreetMap
Katso tarkempi kartta täältä (.png, uusi ikkuna aukeaa).

Nordenskiöldinkadun putkityömaa valmistuu lokakuun aikana

Laakson ratsastuskentän eteläosa muuttui työmaa-alueeksi viime keväänä. Tuolloin alkoi uusien Laakson sairaalarakennusten vaatiman vesihuollon, kaukolämmön ja muun kunnallistekniikan rakentaminen. 

Viimeisenä vaiheena putkilinjoja on rakennettu Nordenskiöldinkadun ali elo-syyskuussa. Työmaan vuoksi Nordenskiöldinkadulla on käytössä normaalia vähemmän ajokaistoja. Nordenskiöldinkadun kohdalla työmaa valmistuu suunnitelman mukaan lokakuun aikana, ja kadun liikennejärjestelyt palaavat normaaliksi.

Vaikka kunnallistekniikan rakentaminen valmistuu, Laaksonkentällä jatkuu edelleen kaivuutyö, louhinta ja paalutus. Kunnallistekniikan rakennustöiden valmistuttua työn tarkoitus on kuitenkin muuttunut, eli hanke valmistautuu työtunnelin tekoon.

Betonimurskerekat liikkuvat Lääkärinkadulla

Laakson entisen terveysasemarakennuksen purkutyöt ovat loppusuoralla. Suurikokoisesta rakennuksesta ovat jäljellä enää betonijätekasat, jotka murskain käsittelee terveysaseman paikalla perunankokoiseksi murskaksi.

Murskaa pois kuljettavat rekat ajavat Lääkärinkatua pitkin arviolta syys-lokakuussa. Rekat liikkuvat arkipäivinä kello 07–18 välisenä aikana. Betonimursketta käytetään myös työmaatien rakentamisessa.

Auroran sairaalan piha-alueella katutöitä

Myös Auroran sairaala-alueen piha-alueella alkaa syys-lokakuussa valmistelevia töitä. Pihan liikennejärjestelyjä joudutaan muuttamaan, sillä Laakson sairaala-alueen tärkein ajoyhteys rakennetaan pihan kupeesta lähtevään ajotunneliin.

Laakson sairaala-alue uudistuu

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen. Rakennushanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. Rakennustöiden valmistumisen jälkeen Laakson sairaala tarjoaa hoitoa psykiatrisiin ja fyysisiin eli somaattisiin sairauksiin. Sairaalaan tulee tilat HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle sairaalahoidolle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja puolelle Helsingin sairaalan osastoista. Lisäksi tulee tiloja sairaalatoimintoja tukeville poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.

Laakson nykyinen sairaala-alue ja sen kulkuyhteydet muuttuvat täysin. Alueelle tulee kolme uutta sairaalarakennusta. Kolme säilyvää sairaalarakennusta peruskorjataan.

Lähikaduilla liikenne ei lisäänny, sillä sairaala-alueen pääajoyhteys rakennetaan maan alle Auroran sairaalan liittymän kautta. Uuden päärakennuksen alle tulee 550-paikkainen pysäköintilaitos ja huoltotiloja.

Rakennushanke ajoittuu tämänhetkisen aikataulun mukaan vuosille 2022–2030. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.

 Pääkuva: Rakennettava työmaatie ja Laakson entisen terveysaseman purkutyömaa ja Laaksonkenttä elokuussa 2022. Kuva: Destia Oy