Laajasalossa kairataan syksyllä maaperänäytteitä raitiotien rakentamisen takia

Kairaaminen aiheuttaa valitettavasti melua. Kairavaunu on samassa pisteessä vain joitakin tunteja. Työstä syntyvä meluhaitta vaihtelee kairauksen aikana maaperän laadun mukaan.

Työt voivat aiheuttaa tilapäisesti ajokaistojen vähenemistä, kaventumista, jalankulun tai pyöräliikenteen ohjaamista kadun toiselle puolelle sekä kaupungin alueella olevien pysäköintipaikkojen sulkemista. Työalueet ovat lyhytaikaisia ja pienikokoisia, eikä katuja suljeta kokonaan.

Pyrkimyksenä on pitää pääpyöräreitit avoimina. Jos pysäköintipaikkoja suljetaan, niistä ilmoitetaan kadulla siirtokehotuskylteillä vähintään 48 tuntia aikaisemmin.