Laajasalossa tehdään maastomittauksia raitiotietä varten

Syyskuussa Laajasalon Yliskylässä ja Kruunuvuorenrannassa tehdään erilaisia maastomittauksia tulevaa Kruunusillat-raitiotietä varten.

Mittaukset kohdistuvat maanpintaan ja sen alle: tutkitaan katuja, reunakiviä ja vesihuoltoa. Kurkitaan kaivoihin ja mittaillaan vesijuoksuja.

Mittausten takia joudutaan tekemään pienimuotoisia liikennejärjestelyjä, jotta sekä liikenne että työt sujuvat turvallisesti. Jalkaisin suoritettavat mittaukset eivät aiheuta melua eivätkä vie kaduilla paljon tilaa, mutta on tärkeää varmistaa, ettei kukaan esimerkiksi putoa kaivoon.

Varsinaiset Kruunusillat-raitiotiehen kuuluvat tai sen yhteydessä tehtävät rakennustyöt aloitettaneen Laajasalossa vuonna 2021. Ensi vuoden töiden tarkempi ajankohta, määrä ja sijainti selviävät vasta kun kaupungin ensi vuoden budjetista on päätös.