Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu

Kaupunkiympäristön toimiala – palveluksessanne!

Helsingin suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja ympäristöön liittyvät palvelut on koottu 1.6.2017 alkaen uudeksi kokonaisuudeksi, kaupunkiympäristön toimialaksi. 

Uudistuksen yhteydessä lakkautetut ja voimansa yhdistäneet virastot ovat Helsingin ympäristökeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, kiinteistövirasto, tukkutori ja asuntotuotantotoimisto. 

Uusi toimiala, uusi lautakunta 

Organisaatiorakenteen myllerrys liittyy Helsingin kaupungin laajempaan johtamisjärjestelmän uudistukseen. Kaupunkiympäristön toimialalla muutokset näkyvät ensi alkuun etenkin toimialan sisäisessä yhteistyössä ja päätöksentekoon liittyvissä järjestelyissä. 

Virastoja ohjanneet lautakunnat on lakkautettu, ja siivu niiden päätöksentekovaltuuksista on siirretty toimialan viranhaltijoille. Toimialan toimintaa ohjaa ja valvoo uusi kaupunkiympäristölautakunta jaostoineen. 

Henkilökuntaa yhdistyneissä virastoissa on yhteensä noin 1 700. Toimintaa luotsaa toimialajohtaja Mikko Aho, jonka alaisuudessa on neljä kokonaisuutta: Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Rakennukset ja yleiset alueet, Palvelut ja luvat sekä toimialan hallinto- ja tukipalvelut. 

Toimialaan kuuluvat lisäksi Helsingin kaupungin pelastuslaitos ja HKL, jotka jatkavat erillisinä kokonaisuuksinaan omien lauta- ja johtokuntiensa alaisuudessa.

Asiakaspalvelu jatkuu samoissa osoitteissa 

Virastot jäivät historiaan, mutta palvelu jatkuu ja sitä kehitetään. Kesän ajan vanhojen virastojen kaikki asiakaspalvelupisteet pysyvät nykyisissä osoitteessaan. Syksyllä on tiedossa jonkin verran muutoksia, kun kaupunkiympäristön asiakaspalvelua keskitetään enemmän Sörnäistenkadun toimipisteeseen. 

Toimisto-osoitteet ovat muuttuneet monelta osin jo nyt, sillä satoja toimialan työntekijöitä vaihtoi työpistettä toukokuun lopulla. Yksiköiden uusia nimiä ja osoitteita päivitetään parhaillaan toimialan sivuille: www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Virastojen verkkosivuja ei enää päivitetä, ja sosiaalisen median tilejä yhdistetään uuden organisaation mukaiseksi. Twitterissä toimialan löytää nimellä @HelsinkiKymp ja Facebookissa nimellä Helsingin kaupunkiympäristö. Kohtaamisiin siellä!