Helsingin Kuninkaantammessa rakennetaan uutta asuntoaluetta. Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin Kuninkaantammen eteläreunassa alkavat infratyöt

Kuninkaantammen rakentaminen asuinalueeksi etenee Luoteis-Helsingissä. Kuninkaantammenkierron ja Helene Schjerfbeckin puiston välissä alkavat kadunrakentamis- ja infratyöt joulukuussa. Jotta kaivutöihin päästään, on puustoa poistettava Asetelmankadulla, Asetelmankujalla ja Asetelmanpolulla. Puusto on havupuuvaltaista sekametsää. Alueella ei ole arvopuustoa. Alueen halki kulkee vilkas ulkoiluväylä, joten kaupunki kehottaa välttämään työkoneiden läheisyydessä liikkumista työn aikana.

Lisätietoja:
Urakoitsija:
Eila Hägg, tuotantopäällikkö
Rakentamispalvelu Stara,
etunimi.sukunimi@hel.fi

Rakennuttaminen:
Anna Nyyssönen, projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 20569
etunimi.sukunimi@hel.fi

www.uuttahelsinkia.fi -sivulta:
Kuninkaantammi sijaitsee Kaarelan kaupunginosassa, Hakuninmaan pientaloalueen pohjoispuolella ja Hämeenlinnanväylän varressa, Keskuspuiston ja Vantaanjoen helmassa.Kuninkaantammen rakentaminen alkoi vuonna 2013 esirakentamistöillä. 120 hehtaarin suuruista aluetta rakennetaan noin vuoteen 2025 saakka. Alueella rakennetaan samanaikaisesti asuintaloja, katuja, kunnallistekniikkaa ja puistoja.


JAA