Kumpulanmäen arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus havainnekuvassa. Kuva: Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy

Kumpulanmäen arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus on ”Kaupungin porteilla – Tiedon portailla”

Kumpulanmäen arkkitehtuurikilpailun voittajaksi on valittu ehdotus ”Kaupungin porteilla – Tiedon portailla”, jonka tekijöiksi paljastuivat Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy. Tuomaristo oli voittajasta yksimielinen. Lisäksi tuomaristo päätti jakaa kunniamaininnan nimimerkille ”Banana Split”, jonka tekijät ovat Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Nomaji maisema-arkkitehdit Oy. 

”Kaupungin porteilla – Tiedon portailla” ehdotuksen kokonaisratkaisu muodostuu paikan erityispiirteistä ja vahvuuksista sekä niiden tulkinnasta. Lähiympäristöä on tutkittu huolella ja eläytyen. Rakentaminen noudattaa ympäristönsä koordinaatistoa ja rajautuu eteläosassa Arabianrannan rakennusten kanssa samaan linjaan. Suunnittelualueen eteläkärjen metsämaisema säilyttää kaupunki- ja maisemakuvassa merkittävän roolinsa. Ehdotuksessa yhdistyvät mittakaavaltaan erilaiset rakennus- ja korttelityypit. Kustaa Vaasan tien varressa on umpikorttelimaista rakentamista, joka luo kaupunkibulevardimaisen tunnelman. Korttelirakenne nousee yliopistonmäelle ja muodostaa rauhallisen jalustan mäen päällä sijaitseville yliopistorakennuksille.

"Voittajatyössä ”Kaupungin porteilla – Tiedon portailla” on hienolla tavalla tunnistettu vehreän Vallilanlaakson ja yliopistokampuksen vahvuudet alueellisen identiteetin luomisessa. Suunnitelmassa on pyritty löytämään ne tekijät, jolla uusi rakenne voidaan toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti luontevasti nivoa osaksi olemassa olevaa kampusta ja kantakaupunkia. Näin kokonaisuudesta muodostuu enemmän kuin osiensa summa ja alueelle luodaan mahdollisuudet muodostua elinvoimaiseksi, monipuoliseksi, vehreäksi ja urbaaniksi kampusrakenteeksi", toteaa kilpailijoiden nimeämä ja tuomaristoon kuuluvan SAFA arkkitehti Selina Anttinen.

"Kerrokantasi-kyselyssä ja hankkeen keskustelutilaisuudessa saadut kommentit ehdotuksista auttoivat tuomariston arviointityötä. Voittaneen ehdotuksen pohjalta kampukselle saadaan kehittymään uutta positiivista kaupunkielämää", sanoo kilpailun tuomariston puheenjohtajana toiminut Pirjo Ranta Helsingin yliopistosta.  

Kumpulanmäen suunnittelun tausta ja eteneminen

Kumpulanmäelle tullaan ehdotuksen pohjalta rakentamaan uusia asuinkortteleita ja asuinrakennuksia noin 1400 uudelle asukkaalle. Asumisen lisäksi alueelle on tulossa päiväkoti, toimistotilaa, lähikauppa sekä muuta liiketilaa. Alueella liikkuminen helpottuu, kun jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan Kumpulanmäeltä lähimmille bussi- ja raitiovaunupysäkeille.

Seuraavaksi Kumpulanmäelle laaditaan asemakaava voittajatyön pohjalta. Tavoitteena on tuoda asemakaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn syksyllä 2020. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Arabianranta–Kalasatama -akseli rakentuu voimakkaasti lähitulevaisuudessa ja muuttuu tiiviimmin osaksi kantakaupunkia. Kumpulanmäki halutaan liittää osaksi täydentyvää kaupunkirakennetta ja tavoitteena on kehittää Yliopiston kampusaluetta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunginosaksi. Alueen suunnittelu on käynnistetty Senaatti-kiinteistöjen, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteisesti järjestämällä arkkitehtuurikutsukilpailulla.

Kuvat: Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy. Kuvat suurenevat klikkaamalla.

Näkymä Kumpulan kampukselta. Kuva: Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy
Havainnekuva: Näkymä Kumpulan kampukselta.

Näkymä Kustaa Vaasan tieltä. Kuva: Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy
Havainnekuva: Näkymä Kustaa Vaasan tieltä.