Havainnekuva Kumpulanmäestä ja uusista taloista Kustaa Vaasan tieltä kuvattuna.

Kumpulanmäelle suunnitellaan uutta rakentamista – kaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 7.12.

Kumpulanmäestä on kilpailutyön ”Kaupungin porteilla - Tiedon portailla” pohjalta suunniteltu vetovoimainen, kestävä ja monipuolinen asuinalue, jota täydentää eläväinen yliopiston kampusalue. Alueelle tulisi 1200 uutta asukasta, päiväkoti, toimistotilaa, lähikauppa ja muita liiketiloja. Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n omistaman tontin Kumpulanmäen alueen kaavamuutos etenee Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn 7.12.2021.  

Nyt päätöksentekoon menevässä kaavaratkaisussa on sovitettu yhteen kaupunkirakenteen tiivistäminen ja kaupunkivihreän säilyttäminen, Vallilanlaakson maiseman vaaliminen, parannetut ja esteettömät kulkuyhteydet ja kortteleiden rakentuminen vaativaan rinnemaastoon.

Jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksiä parannetaan Kumpulanmäeltä bussi- ja raitiovaunupysäkeille. Tulevaisuudessa vierestä kulkevat lisäksi niin Viikin-Malmin uusi pikaraitiotie kuin liikennöinnin vuonna 2025 aloittava, Pasilasta Kalasatamaan kulkeva raitiotie.

Huolellisesti rinnemaastoon sovitettu uudisrakentaminen liittyy luontevasti ympäristöönsä ja täydentää kaupunkirakennetta. Kaavaratkaisussa kestävä rakentaminen on otettu huomioon energiatehokkuusvaatimuksilla, viherkatoilla ja puurakentamisella. Suunnittelussa on myös kiinnitetty erityistä huomiota kalliorinteen sade- ja sulamisvesien hallintaan sekä ulkoalueiden viihtyisyyteen. 

Kumpulanmäen kaava etenee päätöksentekoon

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavaehdotusta kokouksessaan tiistaina 7.12.2021. Kokouksen esityslistan ja kaava-aineistoin voi lukea täältä.

Kun lautakunta on tehnyt asiasta päätöksen, ehdotus tulee nähtäville arviolta alkuvuodesta tammikuussa 2022. Ehdotuksesta voi jättää tuolloin muistutuksen. Tämän jälkeen kaavasta tehdään vielä tarkistettu ehdotus syksyllä 2022.