Limingantiellä sijaitseva tontti, joka on aidattu rakennustelineillä.

Kumpulan päiväkodin rakentaminen jatkuu myöhemmin aloitettavilla rakennustöillä

Kumpulan päiväkodin rakentamista valmistelevat työt alkoivat syyskuussa osoitteessa Limingantie 39. Hankkeen urakoitsija Tricon Oy on aidannut työmaan, ja asentanut paikalle työmaakopit. Puut on kartoitettu, ja osa niistä on kaadettu ja osa on merkitty oranssilla nauhalla säilytettäväksi. Alueelta on myös poistettu pintamaata.


Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myönsi kaupungille kesäkuussa aloittamisoikeuden päiväkotirakennuksen rakentamiseen. Kallion louhintatyöt ja varsinainen talonrakentaminen aloitetaan sen jälkeen, kun Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt rakennuslupaa koskevasta valituksesta päätöksen.


Rakennuslupaa koskeva valitus on tehty toukokuussa, ja kaupunki odottaa siihen vielä ratkaisua. Tavoitteena on, että talonrakentaminen voidaan aloittaa mahdollisimman pian, ja että alueelle tarvitut uudet päiväkotitilat valmistuvat ajallaan.


- Pidämme sopivana menettelynä odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua niin, että töitä voidaan sitten taas hyvässä järjestyksessä jatkaa. Toivottavasti hallinto-oikeuden päätös saataisiin mahdollisimman pian, jotta alueelle kipeästi kaivatut uudet päiväkotitilat saataisiin nopeasti käyttöön ja vanhoista huonokuntoisista voitaisiin samalla luopua, toivoo kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja Kari Pudas.

Kaupungin saamien tietojen mukaan Helsingin hallinto-oikeus pyrkii käsittelemään valituksen vuoden loppuun mennessä. Kaupunki tiedottaa työmaajärjestelyistä sitten kun rakentaminen jatkuu.

Rakentamista valmistelevat työt on aloitettu Limingantiellä.

Miten asia on edennyt?


Joulukuu 2018: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää päiväkodin perustamisesta ja puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyy hankesuunnitelman.

Helmikuu 2019: Kaupunginhallitus hyväksyy päiväkotirakennuksen hankesuunnitelman.

Joulukuu 2019: Helsingin rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö myöntää rakennusluvan. 

Huhtikuu 2020: Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto tekee päätöksen rakennusluvan oikaisuvaatimuksista.

Toukokuu 2020: Helsingin hallinto-oikeudelle valitetaan rakennusluvasta.


Kesäkuu 2020: Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myöntää Helsingin kaupungille aloittamisoikeuden päiväkotirakennuksen rakentamiseen. Helsingin hallinto-oikeudelle valitetaan siitä, että rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen.


Heinäkuu 2020: Helsingin hallinto-oikeus hylkää valittajan vaatimuksen siitä, että rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen.


Syyskuu 2020: Helsingin kaupunki ja urakoitsija Tricon Oy solmivat urakkasopimuksen. Rakentamista valmistelevat työt aloitetaan.

Uutinen: Päiväkodin rakentaminen Kumpulassa alkaa syyskuussa (17.9.2020)

Uutinen: Kumpulaan tulee päiväkoti 150 lapselle (31.7.2020)