Kumpulaan tulee päiväkoti 150 lapselle

Kaupunki rakennuttaa uuden päiväkodin Kumpulaan osoitteeseen Limingantie 39. Alueellisten päiväkotipalveluiden takaamiseksi tilat tarvitaan viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Uusi päiväkotirakennus korvaa Jyrängöntiellä sijaitsevan päiväkoti Isoniityn, joka on yli 30 vuotta vanha ja huonossa kunnossa. Lisäksi uusi rakennus tuo alueelle 113 päiväkoti paikkaa nykyisten paikkojen lisäksi.

Päiväkotirakennus on kaksikerroksinen ja puuverhoiltu. Limingantien lähellä olevassa päädyssä sijaitseva sali on suunniteltu myös iltakäyttöön.

Päiväkodin saattoliikenteelle varataan aikarajoituksilla osa Limingantien ja Vuoksentien kadunvarsipysäköintipaikoista. Päiväkodin tontille tulee kolme pysäköintipaikkaa työntekijöiden käyttöön.

Kuvat 22.5.2018. Rakennukseen tulee kuvasta poiketen peltikatto, ei viherkattoa.  Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Päiväkotirakennus tulee asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Rakennus tulee voimassaolevan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle Limingantien varrelle, joka on luonteva paikka julkiselle rakennukselle. Tontilla on hiekkakenttä, jolla aikaisemmin on ollut Käpylä peruskoulun väliaikainen parakkikoulu. Kenttä on kaavassa istutettavaa tontin osaa, eli kaavan mukaan siihen ei voi rakentaa.


Päiväkotirakennuksesta tulee pienempi kuin mitä asemakaava sallii. Tontin rakennusoikeus on 2 000 kerrosneliömetriä. Rakennuksen kerrosala on rakennusluvan mukaan 1 444 kerrosneliömetriä. Hankkeen rakennuskustannukset ovat noin 7 miljoonaa euroa.


Rakennuksen sijoittuminen tontille ja pihasuunnitelma. Klikkaa kuva suuremmaksi


Tontinkäyttökaavio. Klikkaa kuva suuremmaksi 

Keväällä selvitettiin liito-oravien esiintymistä

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan tontilla ei ole liito-oravien levähtämis- ja lisääntymispaikkoja. Liito-oravatilannetta tutkittiin uudestaan, koska naapureiden rakennusluvasta jättämien oikaisuvaatimuksien johdosta rakennuslupaan lisättiin määräys siitä, että ennen puiden kaatoa liito-oravatilanne on tutkittava.

Rakentaminen alkaa syksyllä

Päiväkodin rakentaminen alkaa syksyllä. Asuinalueen keskellä tehtävät louhintatyöt tehdään erityisen huolellisesti ja niistä tiedotetaan lähistön asukkaille.

Miten asia on edennyt?

Kesäkuu 2020: Päiväkodin rakentamisen aloittamisoikeus hyväksytään kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostossa.

Huhtikuu 2020: Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto tekee päätöksen rakennusluvan oikaisuvaatimuksista. Päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen.

Huhtikuu 2020: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa lausunnon liito-oravatilanteesta.

Helmikuu 2020: Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut antaa lausunnon liito-oravatilanteesta.

Tammikuu 2020: Naapurit tekevät oikaisuvaatimukset rakennuslupaan.

Joulukuu 2019: Kaupunkiympäristötoimialan rakennusvalvontapalvelujen lupayksikön arkkitehdin päätös rakennusluvasta ja vastine naapurien kuulemisessa tulleisiin huomautuksiin.

Maaliskuu 2019: Kumpula-Seura, Kumpula-Toukolan kylätilayhdistys, Kanta-Helsingin omakotiyhdistys sekä asuinosakeyhtiö naapurissa lähettävät kirjeen kaupungille.

Helmikuu 2019: Kaupunginhallitus hyväksyy päiväkotirakennuksen hankesuunnitelman.
Pöytäkirja
LPK Isoniitty, korvaava rakennussuunnitelma. Hankesuunnitelma 13.12.2018

Joulukuu 2018: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää päiväkodin perustamisesta ja puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä.

Joulukuu 2018: Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyy hankesuunnitelman.