Ensisijainen sijoituspaikka on tontilla, joka on korttelitalon eteläpuolella.

Kulosaaren tilapäisen päiväkotirakennuksen sijoituspaikkaa selvitetään

Helsingin kaupunki selvittää tilapäisen opetus- ja päiväkotirakennuksen sijoittamista Kulosaareen. Sen ensisijaisena sijoituspaikkana tutkitaan nyt Werner Wirénin tien eteläpään rakentamatonta tonttia. Tulevan rakennuksen tiloja käyttävät Daghemmet Domus -päiväkoti, Brändö gymnasium -lukio ja päiväkoti Kulosaari.

Daghemmet Domus -päiväkoti (Kulosaarentie 4) tarvitsee uudet tilat, koska nykyisten tilojen kunto ei ole hyvä, eikä niihin voi sijoittaa pienimpiä lapsia lainkaan. Brändö gymnasium -lukion ja ala-asteen koulurakennuksen (Ståhlbergintie 2) tilat eivät riitä nykyiselle oppilasmäärälle, ja lisätilaa tarvitaan 50 oppilaalle. Päiväkoti Kulosaari kaipaa myös lisää tilaa. Kaupunki haluaa turvata rakennuksella kulosaarelaisten lähipalveluita.

Rakennukselle on harkittu tänä keväänä useita sijoituspaikkoja. Sitä suunniteltiin ensin Juliuksenpuiston yhteyteen. Asukkailta saadun palautteen, Itäväylän läheisyyden ja luonnonsuojelullisten syiden vuoksi kaupunki arvioi sijoituspaikkaa uudelleen. Suunnitteluun otettiin ensin Risto Rytin puisto ja myöhemmin myös Werner Wirénin tien eteläpäässä oleva asuinkerrostalolle kaavoitettu tontti.

Rakennukselle haetaan lähiviikkoina tilapäistä rakennuslupaa viideksi vuodeksi. Luvasta päättää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Sijoituspaikan selvityksen tilannetta esitellään jaostolle tänään 17. toukokuuta, mutta kohteen rakennusluvasta päätetään myöhemmässä kokouksessa.

Rakennus on suunniteltu otettavaksi käyttöön elokuussa. Tämä edellyttäisi hyvin nopeaa suunnittelua, luvitusta ja rakentamista. Tarvittaessa kaupunki etsii väliaikaisia tiloja Kulosaaren alueella käytettäviksi ennen rakennuksen valmistumista.

Kaupunki järjesti alueen asukkaille tiedotustilaisuuden suunnittelun etenemisestä perjantaina 17. toukokuuta.

Asiasta laadittavia tiedotteita voi seurata kaupunkiympäristön verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto ja kouluille sekä päiväkodeille lähetettäviä kutsuja ja tiedotteita osoitteessa www.hel.fi/talotiedot.

17 uutta paviljonkia käyttöön tänä vuonna

Helsingissä on meneillään vilkas tilapäisten päiväkoti-, leikkipuisto- ja koulupaviljonkien rakentamisen vuosi. Suunnitteilla ja rakenteilla on 17 uutta paviljonkia kouluille, päiväkodeille ja leikkipuistoille.

Valtaosa paviljongeista rakennetaan väistötiloiksi, mutta joillakin alueilla niihin saadaan myös uusia päiväkotitiloja. Useimmat paviljongit tarvitaan nopeasti käyttöön jo elokuussa 2019.

Paviljonkien suuri tarve johtuu siitä, että tänä vuonna on meneillään useita päiväkotien ja koulujen peruskorjauksia, laajennustöitä ja purkavia korjaustöitä. Myös väestönkasvusta johtuen tarvitaan uusia koulu- ja päiväkotipaikkoja. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuuden odotetaan lisäksi kasvavan, mikä lisää tilatarpeita.

Kuva: Ensisijainen sijoituspaikka on korttelitalon eteläpuolella (merkitty numerolla 34).

JAA