Havainnollistus valmiista pyöräkadusta. Kuva: Ramboll.

Kulosaaren puistotiestä rakennetaan pyöräkatu

Kulosaareen puistotiellä aloitetaan heinäkuussa pyöräkadun rakennustyöt. Katu uudistetaan pyöräkaduksi, jossa pyörät ja autot liikkuvat samalla ajoradalla. Autot sovittavat nopeutensa pyöräilyn mukaan.

Työmaa valmistuu helmikuun lopussa 2021 alustavan aikataulun mukaan.

Kulosaaren puistotie uudistetaan osaksi Itäbaanaa, joka on pyöräliikenteen pääväylä idän suunnasta keskustaan. Uudistuksen jälkeen kadusta tulee selkeämpi ja turvallisempi kaikille, kun ajoneuvojen nopeuserot pysyvät maltillisina ja pyöräilijöiden kadun ylitykset poistuvat. Myös jalankulkijoiden turvallisuus paranee nykyisestä, kun pyöräilijät ajavat ajoradalla. 

Uudistus alkaa heinäkuun lopussa

Työt alkavat 27.7. liikennejärjestelyillä. Työtä tehdään kahdessa vuorossa klo 6–22 välisenä aikana viikon jokaisena päivänä. Louhintatyö suoritetaan arkisin klo 7-22 pois lukien juhlapyhät. 

Työmaa vaikuttaa liikkumiseen

Kulosaaren puistotie säilyy kaikkien kulkumuotojen käytössä työmaan ajan. 

Kulku metrolle on avoinna normaalisti. Alikulkutunneleissa tehdään töitä, mutta ne säilyvät käytössä. Kadunvarren pysäköintipaikat poistuvat työmaan ajaksi Kulosaaren puistotieltä. Pihoihin ajo varmistetaan työmaan ajan. 

Jalankulku

Jalankulku tapahtuu Kulosaaren puistotien pohjoisella jalkakäytävällä.

Pyöräily

Pyöräily on työmaan ajan yksisuuntaisella kadulla sallittua ajoradalla molempiin suuntiin. 

Moottoriajoneuvoliikenne

Kulosaaren puistotie muutetaan yksisuuntaiseksi niin, että ajo idästä keskustaan on sallittua.

Itään kulkeva moottoriajoneuvoliikenne ohjataan käyttämään Itäväylän eteläpuolista reittiä Kulosaaren-Ståhlbergintie-Svinhufvudintie-Tupasaarentie. 

Katso reitit tarkemmin kartalta.


Avaa kartta tästä isompana.

Päästötön työmaa

Kulosaaren puistotien urakka on päästötön työmaa, jossa panostetaan erityisesti työkoneiden ympäristöystävällisyyteen. Työmaalla on käytössä neljä sähkötyökonetta ja muissa koneissa käytetään vain uusiutuvia polttoaineita.

Katutyön päättymisen jälkeen katu palautuu jälleen kaksisuuntaiseksi myös moottoriajoneuvoille. Uudella pyöräkadulla autot sovittavat nopeutensa pyöräilyyn.  

Tietoa on saatavilla

Kulosaaren pyöräkadun rakentamisesta saa tietoa seuraavista lähteistä. 

• Facebook-sivu: www.facebook.com/kulosaarenpuistotie

• Verkkkosivu: kulosaarenpuistotie.fi