VM Suomalaisen Harri Kallio ja apulaispormestari Anni Sinnemäki Kulosaaren katutyömaalla.

Kulosaaren puistotien työmaa kurkottaa päästöttömyyteen

Kulosaaren puistotien työmaa on päästöttömyyden koekenttä, sillä työmaan koneet kulkevat uusiutuvalla sähköllä tai dieselillä ja tuottavat selvästi tavallista vähemmän hiilidioksidi- ja lähipäästöjä. Kulosaaren puistotie uudistetaan pyöräkaduksi, jossa pyörät ja autot liikkuvat samalla ajoradalla.

Sähköisten työkoneiden osuus konekannasta on poikkeuksellisen suuri. Työmaalla tullaan käyttämään neljää täysin uusiutuvalla sähköllä toimivaa työkonetta: kolmea pyöräkuormaajaa ja minikaivinkonetta. Niiden käyttämä sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä ja on sekoitus aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa.

Työmaan uusiutuvaa dieseliä käyttävät työkoneet pyörivät suurelta osin kasvi- ja eläinrasvoista vetykäsittelyllä tuotetulla polttoaineella. Tämä HVO-diesel on tullut tutuksi kemianteollisuuden aloitteesta syntyneestä Kinkkutempusta, joka haastaa kotitaloudet kierrättämään joulukinkkujen paistorasvat uusiutuvan dieselin raaka-aineeksi. Kyseisen dieselin hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia pienempi kuin fossiilisella dieselillä.

Päästöttömän työmaan käytäntöjä ja raportointia on kehitetty yhdessä urakoitsijan kanssa. Urakoitsija raportoi tilaajalle kuukausittain käyttämistään koneista ja laitteista sekä niiden sähkön- ja HVO-dieselin kulutuksesta. Lisäksi urakoitsija raportoi koneiden käyttötunnit ja työmaan sähkönkulutuksen.

Hiilineutraali Helsinki 2035

Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelman yhtenä tavoitteena on pienentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Kuljetukset ja työkoneiden käyttö muodostavat 29 prosenttia rakentamisen aikana muodostuvista päästöistä. Työmaista aiheutuu myös haitallisia paikallispäästöjä sekä moottorimelua.

Kulosaaren puistotien työmaa on yksi viidestä ohjelman vähäpäästöisen työmaan pilottikohteesta ja kytkeytyy myös laajaan julkisen sektorin Green deal -sopimukseen, jonka ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Helsingin, Espoon, Turun ja Vantaan kaupungit allekirjoittivat 9. syyskuuta 2020. Pilottityömailta saadut opit on tarkoitus levittää kaikille Helsingin uusille katu- ja infratyömaille.

Sähköisten työkoneiden saatavuus Euroopan markkinoilla on vielä rajoitettua. Julkinen sektori voikin toimia edelläkävijänä sekä luoda kysyntää ja edellytyksiä vähäpäästöisten ratkaisujen markkinoiden kehittymiseksi ja laajenemiseksi.      

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki vieraili työmaalla 8. syyskuuta.
Katso video vierailusta >

Lisätietoa Helsingin ilmastoteoista

Helsinki mukana sopimuksessa työmaiden päästöjen vähentämiseksi >
Helsingin ilmastoteot -verkkosivusto > 
Helsingin ilmastovahti >

#HEL2035
#hiilineutraalihelsinki

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.