Alustava suunnitelma tiloista. Suunnitelma tarkentuu vielä.

Kulosaareen uusi tilapäinen opetus- ja päiväkotirakennus elokuuksi


Kulosaaren Juliuksenpuistoon on tulossa Daghemmet Domus -päiväkodin, Brändö gymnasium -lukion ja suomenkielisen esiopetuksen käyttöön tilapäinen rakennus. Hanke tuo Kulosaareen lisää suomenkielisen varhaiskasvatuksen paikkoja ja uusia pienimpien lasten ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen paikkoja, jotka nykyisin puuttuvat alueelta kokonaan
.

Daghemmet Domus -päiväkoti (Kulosaarentie 4) tarvitsee uudet tilat, koska nykyisten tilojen kunto ei ole hyvä, eikä niihin voi sijoittaa pienimpiä lapsia lainkaan. Brändö gymnasium -lukion ja ala-asteen koulurakennuksen (Ståhlbergintie 2) tilat eivät riitä nykyiselle oppilasmäärälle, ja lisätilaa tarvitaan vähintään 50 oppilaalle. Alueelle tarvitaan myös uusia paikkoja suomenkieliselle varhaiskasvatukselle (28 paikkaa). Hankkeen avulla halutaan turvata alueen lähipalveluja.

Työmaalla aloitetaan valmistelevat työt pian

Varsinaista rakentamista edeltävät valmistelevat työt aloitetaan puistossa mahdollisimman pian, koska uudet tilat suunnitellaan otettavaksi käyttöön jo elokuussa. Valmistelevia töitä ovat muun muassa työmaa-aidan rakentaminen, maamassojen vaihto, tarvittavien huolto- ja saattoliikenteen kulkuväylien valmistelu sekä puiden kaato ja puiden suojaus. Työmaaliikenne on vilkkainta heti töiden alettua.

Sijainti valikoitui useasta vaihtoehdosta

Tutkituista sijoitusvaihtoehdoista parhaaksi osoittautui Juliuksenpuiston pohjoisosa, vaikka siellä joudutaankin kaatamaan puita. Lähtökohtana oli löytää paviljongille sijainti, joka vaikuttaa mahdollisimman vähän tilan käyttäjien ja alueen asukkaiden arkeen.


Paviljongille tutkittiin myös seuraavia sijainteja:

  •  Eugen Schaumanin puisto. Se ei tulvaniittynä sovi palvelurakentamiseen. Lisäksi puisto on muun muassa osa Kulosaaren huvilakaupungin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009).
  • Lars Sonckin tien päässä tennishallin vieressä oleva puistotontti. Rakennus ja tarvittavat pihat eivät mahdu sinne.
  • Risto Rytin puisto. Rakentaminen turmelisi vasta kunnostetun puiston. Rakennus ja sen piha jouduttaisiin sijoittamaan alueen keskelle. Huoltoreitti ja piha valtaisivat suuren osan puistosta.
  • Kramerinlehto on luokiteltu arvoympäristöksi 1900-luvun alun klassismia edustavana puistona. Puistossa on mm. suihkulähde ja kiviportaita.

Juliuksenpuiston nykyinen leikkipaikka jää käyttöön, sillä päiväkodille tehdään oma aidattu piha. Kohteen huoltoliikenne suunnitellaan ohjattavaksi väliaikaisen käytön ajaksi Vuorineuvoksentien kautta. Saattoliikenteen pysäköinnille on alustavasti suunniteltu paikkoja Kulosaarentien varteen.


Tilapäisten päiväkoti- ja koulurakennusten tarve on suuri koko kaupungissa

Meneillään on Helsingin tähän mennessä vilkkain päiväkoti- ja opetuspaviljonkien rakentamisvuosi. Valtaosa 17 paviljongeista tarvitaan käyttöön jo elokuussa 2019, minkä vuoksi suunnittelun ja rakentamisen prosessit toteutetaan tavanomaista nopeammin. Uusia päiväkotipaikkoja tarvitaan tänä vuonna noin 1600 lapselle.

Lasten huoltajille pidettiin tiedotustilaisuus hankkeesta 5.4.2019.

Lisää tietoa vuoden 2019 paviljonkihankkeista hel.fi/tilat2019.

Kuva: Suomenkielinen esiopetus ja ruotsinkielinen lukio saisivat alustavan suunnitelman mukaan tiloja kaksikerroksisen rakennuksen yläkerrasta, ruotsinkielinen päiväkoti alakerrasta. Suunnitelma tarkentuu lähiviikkoina. Kuvan lähde: Helsingin kaupunki.