Kulosaareen rakennettavan tilapäisen opetus- ja päiväkotirakennuksen sijoituspaikka vaihtui

Kulosaaren Juliuksenpuistoon suunniteltu tilapäinen opetus- ja päiväkotirakennus sijoitetaan puiston lähelle Vuorineuvoksentien toiselle puolelle. Rakennuksen tiloja käyttävät Daghemmet Domus -päiväkoti, Brändö gymnasium -lukio ja päiväkoti Kulosaari. /

Huom tilanne on muuttunut. 17.5. klo 8 tiedotustilaisuus Brändö gymnasiumin tiloissa.

Useat kulosaarelaiset ovat olleet yhteydessä kaupunkiin ja toivoneet, ettei Juliuksenpuistoon rakennettaisi. Kulosaarelaisten yhteydenottojen ja eri sijoitusvaihtoehtojen arvioinnin perusteella paviljonki on päätetty sijoittaa puiston viereiselle alueelle, josta on jo valmiiksi kaadettu jonkin verran puustoa. Uusi rakennuspaikka on myös kauempana alueella kulkevista voimalinjoista kuin Juliuksenpuistoon alustavasti suunniteltu rakennuspaikka.

Useita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja tutkittiin 

Lähtökohtana on ollut löytää paviljongille sijainti, joka vaikuttaa mahdollisimman vähän tilan käyttäjien ja alueen asukkaiden arkeen.

Paviljongille tutkittiin Juliuksenpuiston lisäksi myös seuraavia sijainteja:

  • Eugen Schaumanin puisto ei tulvaniittynä sovi palvelurakentamiseen. Lisäksi puisto on muun muassa osa Kulosaaren huvilakaupungin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009).
  • Lars Sonckin tien päässä tennishallin vieressä oleva puistotontti on liian pieni. Rakennus ja tarvittavat pihat eivät mahdu sinne.
  • Risto Rytin puistossa rakentaminen turmelisi vasta kunnostetun puiston. Rakennus ja sen piha jouduttaisiin sijoittamaan alueen keskelle. Huoltoreitti ja piha valtaisivat suuren osan puistosta.
  • Kramerinlehto on luokiteltu arvoympäristöksi 1900-luvun alun klassismia edustavana puistona. Puistossa on mm. suihkulähde ja kiviportaita.

Alueen asukkaat ehdottivat Juliuksenpuiston vaihtoehdoksi myös Kulosaaren ala-asteen eteläpuolella olevaa tonttia (Werner Wirenin tie), mutta se ei ole enää vapaana.

Daghemmet Domus -päiväkoti (Kulosaarentie 4) tarvitsee uudet tilat, koska nykyisten tilojen kunto ei ole hyvä, eikä niihin voi sijoittaa pienimpiä lapsia lainkaan. Brändö gymnasium -lukion ja ala-asteen koulurakennuksen (Ståhlbergintie 2) tilat eivät riitä nykyiselle oppilasmäärälle, ja lisätilaa tarvitaan vähintään 50 oppilaalle. Alueelle tarvitaan myös uusia paikkoja suomenkieliselle varhaiskasvatukselle. Kaupunki haluaa turvata paviljongilla kulosaarelaisten lähipalveluita.

Pihan suunnittelussa tullaan huomioimaan Itäväylän melu.

Työmaalla aloitetaan valmistelevat työt pian

Varsinaista rakentamista edeltävät valmistelevat työt aloitetaan puistossa mahdollisimman pian, koska uudet tilat suunnitellaan otettavaksi käyttöön jo elokuussa. Valmistelevia töitä ovat muun muassa työmaa-aidan rakentaminen, maamassojen vaihto, tarvittavien huolto- ja saattoliikenteen kulkuväylien valmistelu sekä puiden kaato ja puiden suojaus. Työmaaliikenne on vilkkainta heti töiden alettua.

Ilmakuvassa paviljongin sijainti. Tarkat piirustukset ovat vielä tekeillä. Kuvan lähde: Helsingin kaupunki

Lisää tietoa: Kulosaareen uusi tilapäinen opetus- ja päiväkotirakennus elokuuksi

Uutista päivitetty 16.5.

JAA