Tutkijat tekemässä koekalastusta merellä.

Kruunuvuorenselällä koekalastuksia

Kruunuvuorensillan rakennustyömaalla voi olla aikanaan vaikutuksia Kruunuvuorenselän kalakantaan, mutta millaisia? Mitkä kalat alueella viihtyvät ja millainen merialueen poikastuotanto on? Asian selvittämiseksi Kruunusillat-hanke teettää Kruunuvuorenselällä tänä kesänä kalaston seurantaa.

Keväällä ja alkukesällä tutkijat selvittivät kuoriutuneiden kalanpoikasten määrää ja lajia.

Kalalajien esiintymistä tutkitaan verkkokalastuksella elokuussa. Tutkijat laskevat verkot illalla satunnaisille paikoille ja verkot käydään kokemassa seuraavana aamuna. Saalis käsitellään yksityiskohtaisesti. Kerätystä aineistosta kirjoitetaan tarkkailuraportti, jossa arvioidaan hankkeen vaikutusta kalastoon ja kalastukseen.

Aiempien selvitysten perusteella tiedossa on, että Kruunuvuorenselällä viihtyvät runsaslukuisena muun muassa ahven, kuha, särkikalat ja silakka. Myös tulokaslaji mustatäplätokkoa esiintyy yleisesti, ja sitä nousee myös koeverkoista.

Vantaanjoen läheisyyden takia Kruunuvuorenselällä on tutkittu myös taimenien vaellusta telemetriatutkimuksella vuonna 2015. Taimenia tullaan seuraamaan myös rakentamisen aikana.

Kalakantojen seuraamista edellyttää hankkeen vesilupa. Käytännössä työn suorittaa Kala- ja vesitutkimus Oy.

Koeverkkokalastukset eivät aiheuta poikkeuksia veneväylien käyttöön. Koeverkot sijoitetaan väylien ulkopuolelle ja merkitään selvästi lipuilla.

Kuva: Kala- ja vesitutkimus Oy

Lue lisää Kruunusillat-hankkeesta www.kruunusillat.fi