Kruunuvuorenrannan Haakoninlahdessa rakennetaan katuja

Kruunuvuorenrannan rakentaminen edistyy. Koirasaarten alueella tehtävä meritäyttö ja ruoppaus ovat valmistuneet. Haakoninlahti 2 -alueella on aloitettu katujen rakentaminen.

Alueen maamerkin Öljysäiliö 468 lähellä sijaitsevan Koirasaarten merialueen ruoppaus- ja täyttöurakka on valmistunut helmikuun alussa, lähes puoli vuotta etuajassa. Urakassa merenpohjan lieju ja savi ruopattiin pois ja tilalle ajettiin 900 000 kuutiota louhetta. Uutta maa-alaa muodostui noin 8,5 hehtaaria.

Stara jatkaa tänä keväänä katurakentamista Haakoninlahti 2 -alueella, joka on tyhjentynyt, kun sinne varastoitu louhe on siirretty pois. Työn alla ovat Saaristolaivastonkadun eteläpää, Haakoninlahdenkadun keskiosa ja Stansvikin rantakadun länsiosa. Lisäksi rakennetaan pienemmät tonttikadut Ellidankuja, Mirandankuja, Mirandankatu ja Saaristolaivastonkuja. Nyt rakennettavat osuudet Haakoninlahdenkatua ja Stansvikin rantakatua tulevat olemaan aikanaan myös Kruunusillat-hankkeen pikaratikan toisen haaran kääntöpaikka.

Kruunuvuorenrannan asukkaiden kannalta katurakentamisella ei juuri ole vaikutuksia, sillä Haakoninlahden alue on ollut esirakentamisaluetta ja kiviaineksen välivarastointiakenttänä jo vuosia. Alue on ollut aidattuna työmaata varten.

Öljysäiliölle 468 johtava rantaraitti pysyy avoimena myös katurakentamisen ajan. Tavoiteaikataulun mukaan Haakoninlahden kadut valmistuvat vuoden 2021 lopussa. Talonrakennus on ajoitettu alueelle vuosille 2021–2026.

Lisätiedot katurakennusurakasta

Kaupunkiympäristön toimiala
Projektipäällikkö Lasse Mustonen
lasse.mustonen@hel.fi
puh. (09) 310 39839

Rakentamispalveluliikelaitos Stara
vastaava työnjohtaja
Petri Pykälä-aho
petri.pykala-aho@hel.fi
09310 39629

Kruunuvuorenrannan rakentamisaikataulu

Tietoa Kruunuvuorenrannasta