Kuva: Kruunuvuoreen kätkeytyy upea lampi, joka jää tulevan luonnonsuojelualueen sydämeen. Sofe Jokinen, 2020.

Kruunuvuoren virkistysalueen tarkempi suunnittelu alkaa syksyllä

Kaupunki on suunnitellut, että Kruunuvuorenrannan pohjoisosan hieno Kruunuvuoren viheralue tulee osittain lähivirkistysalueeksi ja osittain luonnonsuojelualueeksi.  Puistosuunnittelu käynnistyy tänä vuonna. Asukastilaisuudesta tiedotetaan myöhemmin. 

Kruunuvuoren puistosuunnitelman laatimista on aikaistettu, koska alueen käyttö on lisääntymään päin. Suunnittelussa ratkaistaan mm. virkistysalueen huoltoon ja kulkureittien rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Alustavasti on jo kaavailtu, että polkujen kunnostamisen ja rakentamisen lisäksi alueelle rakennetaan pitkospuita. 

Virkistysalueen polkujen rakentaminen käynnistyy arviolta 2024–25. Reittejä rakennetaan, jotta lisääntyvä käyttö ei kuluttaisi metsänpohjaa ja jottei alueen luonto- ja maisema-arvot kärsisi.

Kruunuvuorenlammelle tulee luonnonsuojelualue

Kruunuvuorenlampi ja sen lähiympäristö on tarkoitus suojella. Suojelualueelle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma.  

Suojeluesitys viedään kaupungin päätöksentekoon kesällä 2021. Suojelusta päättää lopullisesti Uudenmaan ELY-keskus. 

Luonnonsuojelualueelle tulevien rakenteiden, kuten pitkospuiden ja kulkua ohjaavien kaiteiden rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2022 kesällä.

Palanut rakennus poistetaan alueelta

Kruunuvuoren virkistysalueella ollut villa Hällebo tuhoutui tulipalossa toukokuun alussa. Kaupunki aikoo säilyttää rakennuksen kivijalan, mutta muutoin rakennuksen jäljellä olevat osat viedään pois. 

Jos virkistysalueelle myöhemmin rakennetaan virkistyskäyttöä palvelevia tiloja, rakennusten sijainti suunnitellaan huollettavuuden ja virkistyskäytön ehdoilla siten, että luontoarvot eivät kärsi.

Kuva: Alueen maankäyttöä ohjaava asemakaava tuli lainvoimaiseksi 7.12.2020. Lampea ympäröivä luonnonsuojelualue lienee hieman laajempi, kuin mitä kaavakartta näyttää.

Kartta: Alueen maankäyttöä ohjaava asemakaava tuli lainvoimaiseksi 7.12.2020. Lampea ympäröivä luonnonsuojelualue tulee olemaan hieman laajempi, kuin mitä yllä oleva kaavakartta näyttää.  

Otsikkokuva: Kruunuvuoreen kätkeytyy upea lampi, joka jää tulevan luonnonsuojelualueen sydämeen. Sofie Jokinen, 2020.