Kruunuvuorensilta. Kuva: Knight Architects, WSP, Helsingin kaupunki

Suomen pisimmän sillan urakkakilpailutus on alkanut

Kruunusillat-raitiotiehen kuuluvien Kruunuvuorensillan ja Finkensillan sekä Korkeasaaren maarakennuksen urakkakilpailutus on alkanut.

Kilpailutuksen tulos selviää ensi keväänä. Rakentaminen alkaa tämän hetken arvion mukaan ensi syksynä. Tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026, mutta aikataulu tarkentuu ensi vuoden aikana.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla.

Kruunuvuorensilta tulee olemaan Suomen pisin silta, noin 1200 metriä. 

Kruunusillat-raitiotie yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta.


Hankintailmoitus Hilma-järjestelmässä