Kruunusillat-hankkeen allianssikonsultti valittu

Laajasalon ja keskustan välisen Kruunusillat-pikaraitiotieyhteydelle on valittu allianssihankintakonsultiksi Vison Oy. 

Kruunusillat-hanke on päätetty toteuttaa kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa sekä Korkeasaaren maanrakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla.

Allianssi on tarkoitus muodostaa kilpailuttamalla sen suunnittelijat ja rakentamisesta vastaavat yritykset yhtenä ryhmittymänä huhti-syyskuussa 2019.

Kokonaisurakan töitä ei sisällytetä allianssiin, koska suunnitelmat Kruunuvuorensillasta ja Finkensillasta on laadittu aikaisemmin järjestetyn suunnittelukilpailun myötä.


Urakkamuodot:

Allianssimallissa eri osapuolet, eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, kootaan aikaisessa vaiheessa yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi suunnittelemaan ja toteuttamaan hanke yhdessä.

Kokonaisurakka on perinteinen urakkamuoto. Kokonaisurakassa tilaaja tekee urakkasopimuksen rakennustöistä yhden urakoitsijan kanssa ja urakoitsija toteuttaa rakennustyön tilaajan laatimien suunnitelmien pohjalta.

 

Kruunusillat-yhteys:

Kruunusillat-yhteys yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävä Kruunuvuorensilta, Korkeasaaren ja Kalasataman Nihdin yhdistävä Finkensilta sekä Nihdin ja Hakaniemen yhdistävä Merihaansilta. Kruunuvuorensilta tulee olemaan Suomen pisin silta, noin 1200 metriä. Lisäksi hankkeen yhteydessä uusitaan Hakaniemensilta. 

Tavoite koko yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026.