Konalankuja, ilmakuva lounaasta.

Konalankujan asemakaavamuutoksen suunnitelma on tarkentunut – kommentoi suunnitelmaa verkossa

Konalassa Konalankujan korttelia suunnitellaan muutettavan teollisuus- ja varastorakennusten alueesta asumisen ja toimitilan korttelialueeksi. Tulevaisuudessa uudella asuinalueella voisi asua 1000 uutta asukasta. Alueelle on suunnitteilla myös uusi, julkinen päiväkoti. Konalankujan asemakaavamuutoksen suunnittelu on edennyt ja tarkentunutta viitesuunnitelmaa voi kommentoida 28.6. asti verkossa Kerrokantasi-palvelussa.

Konalankujan suunnittelun tavoitteena on kehittää asuinalueesta viihtyisä, vehreä ja urbaani, jossa toimitila, lähipalvelut ja asuminen liittyvät luontevasti toisiinsa. Erityistä huomiota on kiinnitetty jalankulkijan mittakaavaan. Konalankuja sijaitsee hyvien kaupallisten palveluiden tuntumassa ja aluetta ympäröi Hilapellon puisto, jotka tarjoavat hyvät lähtökohdat alueen kehittämiseen.

Tutustu tarkemmin Konalankujan suunnitelmaan osoitteessa kerrokantasi.hel.fi ja kerro, miltä suunnitelmat mielestäsi vaikuttavat. Kyselyssä voi myös tutustua alueen alustavaan liikennesuunnitelmaan.

Kyselyn kautta saatu palaute otetaan huomioon, ja suunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan. Tarkennettu suunnitelma ja siihen pohjautuva kaavaehdotus viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi syksyllä 2020.


Kuva: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy.