Kirjanpainajien kuivattamia kuusia Maunulan Männikkötien läheisyydessä.

Kirjanpainajakuoriaisten valtaamia puita poistetaan Keskuspuistosta

Helsingin kaupunki poistaa Keskuspuistosta 1.7. alkaen 20–25 kirjanpainajakuoriaisten valtaamaa kuusta. Pääosa puista on huonokuntoisia pystyssä olevia kuusia, ja muutamat ovat äskettäin myrskyssä kaatuneita puita.

Poistettavista puista seitsemän on Maunulan Männikkötien varrella ja yksi Keskuspuiston taipaleella lähellä Maunulan majaa. Hakuninmaalta poistetaan seitsemän puuta, Pakilan alueelta kolme puuta ja yksi yksittäinen puu Kivikosta.

Poistettavat puut merkitään oranssilla puiden leimausvärillä. Kirjanpainajia vilisevät rungot haketetaan nopeasti puiden poiston jälkeen.

Puiden poistot turvaavat vanhoja arvokkaita kuusikoita

Kirjanpainajien valtaamien puiden poistaminen on tärkeää Keskuspuiston vanhojen kuusikoiden turvaamiseksi. Pikaiset toimet ovat tarpeen, sillä vaarassa olevat kuusikot ovat luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäviä.

Nyt poistettavat 20–25 kuusta määritettiin vuoden 2021 kartoituksessa, johon osallistuivat kaupungin metsäasiantuntijat ja Oula Consultingin ja Helsingin yliopiston tutkija Samuli Junttila.

– Poistettavien kuusien tyville oli kasautunut reilusti punaruskeaa purua ja rungoissa oli paljon pihkavuotoja, mikä kertoo kirjanpainajien iskeytyneen puuhun. Näimme myös kuoriaisia kaivamassa käytäviään nilaan, kertoo Helsingin kaupungin metsävastaava Vesa Koskikallio.     

Porauduttuaan puuhun urospuoliset kirjanpainajat houkuttelevat naaraita paikalle pariutumaan erittämällä houkutinainetta, feromonia. Sen vuoksi kirjanpainajien valtaamien puiden annetaan olla hetken aikaa maastossa niin sanottuina syöttipuina. Tavoitteena on saada mahdollisimman runsaasti kirjanpainajia iskeytymään poistettaviin puihin.

Puut tulee kuitenkin poistaa ennen kuin toukat kuoriutuvat heinäkuun puolivälin paikkeilla ja lähtevät valtaamaan uusia puita.

Kirjanpainaja kuivattaa ja tappaa kuusen

Kirjanpainajat ovat viime vuosina kuivattaneet isoja kuusia Keskuspuistossa. Mittavimmat tuhot ne ovat saaneet aikaan Paloheinän ja Maunulan alueilla. Paloheinässä on kuollut yli 200 isoa kuusta ja Maunulassakin yli 100. Luonnonvarakeskuksen vuonna 2020 tekemässä kartoituksessa kirjanpainaja varmistui puiden kuolinsyyksi.

Reittien varsilla olevia huonokuntoisia ja vaarallisia puita on jo poistettu. Tarkoitus on käydä alueet läpi uudestaan elokuussa ja kaataa vaaraa aiheuttavat puut sekä jättää ne mahdollisuuksien mukaan maapuiksi. Kauempana reiteistä olevat puut jätetään pystylahopuiksi.

Kirjanpainaja on alle puolen sentin mittainen, mustankiiltävä kaarnakuoriainen. Se on lentokykyinen, mutta lentää yleensä vain noin 100–200 metriä lähimmän kuusen rungolle. Kirjanpainaja lisääntyy paksun kaarnan alla, jossa toukat syövät nilaa ja aiheuttavat häiriöitä sekä ravinteiden että veden kuljettamiselle. Ilmastonmuutoksen myötä kirjanpainajan aiheuttamat vahingot todennäköisesti lisääntyvät.

Kirjanpainaja on tavanomainen kuusessa viihtyvä laji, joka kuuluu Suomen luontoon. Siitä tulee ongelma, jos populaatio pääsee kasvamaan liian suureksi. Keskuspuistossa suurin huoli onkin, että kirjanpainajien määrä kasvaa yhä ja sen myötä vanhoja kuusia menetetään jatkossa lisää.

Kartoitus ja tutkimukset jatkuvat

Oula Consultingin ja Helsingin yliopiston tutkija Samuli Junttila jatkaa tutkimuksia neljällä alueella Keskuspuistossa. Hän hyödyntää pienoiskopteriin kiinnitettyjen RGB- ja multispektrikameroiden tuottamaa kuvallista dataa puiden kunnon selvittämisessä. Tavoitteena on muodostaa metsänhoidon tueksi karttoja, jotka visualisoivat puiden terveydentilan ja mahdollisten tuhojen etenemisen.