kuusia-keskuspuistossa

Kirjanpainajatuhoja kartoitetaan Keskuspuistossa

Helsingin kaupunki kartoittaa kirjanpainaja-kaarnakuoriaisen aiheuttamia tuhoja Keskuspuiston kuusissa. Ensimmäiset pienoiskopterilennot on tarkoitus toteuttaa keskiviikkona 20.5. aamulla. Lennot aloitetaan Paloheinän majan pohjoispuolelta kiipeilypuiston ja Paloheinän täyttömäen väliseltä ulkoilureitiltä.

Kirjanpainaja-niminen kaarnakuoriainen on kuivattanut isoja kuusia Helsingin Keskuspuistossa muutaman viime vuoden aikana. Isoimmat tuhot ovat syntyneet Paloheinän ja Maunulan alueille. Paloheinän alueella on kuollut yli 200 isoa kuusta kahdella alueella ja Maunulassa on kuollut yli 100 kuusta pääasiassa Maunulan keskustan lähellä Männikkötien molemmin puolin ja Keskuspuistontaipaleen varressa.

Kirjanpainaja esiintyy luontaisesti Suomen metsissä, mutta voi runsastuessaan aiheuttaa laajaa kuusien kuolleisuutta. Erityisesti heikentyneet suuret kuuset ovat kirjanpainajalle suotuisa lisääntymispaikka. Kirjanpainaja lisääntyy paksun kaarnan alla, jossa toukat syövät nilaa ja aiheuttavat häiriöitä sekä ravinteiden että veden kuljettamiseen. Ilmastonmuutoksen myötä kirjanpainajan aiheuttamat vahingot todennäköisesti lisääntyvät.

Helsingin kaupunki tekee tutkimusyhteistyötä Luonnonvarakeskuksen Luken, Helsingin yliopiston ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen kanssa, sillä nyt ovat Helsingin vanhat kuusikot vaarassa. Iso osa Helsingin luontoarvoista liittyy kuusimetsiin ja jos kirjanpainajapopulaatio kasvaa merkittävästi niin vaarana on, että menetetään vanhojen kuusikoiden luonto- ja maisema-arvot.

Tutkimusyhteistyötä usean tahon kanssa

Helsingin kaupunki on tilannut Luonnonvarakeskukselta neljän tutkimusalueen kuivuneiden puiden kartoituksen. Työhön kuuluu GPS-paikannus puukohtaisesti sekä puiden kuolinajan ja –syyn määrittely.

Toisessa kaupungin tilaamassa tutkimuksessa selvitetään puiden terveydentilaa ja metsätuhojen etenemisestä neljällä tutkimusalueella, jotka sijaitsevat Keskuspuistossa ja ovat kooltaan noin 20 hehtaaria. Tämän työn tekee Oula Consultingin tutkija, joka työskentelee myös Helsingin yliopiston metsätieteiden osastolla.

Selvityksessä hyödynnetään pienoiskopterien avulla tehtävää kartoitusta RGB- ja multispektrikameroilla.

Työ sisältää maastotyöt, tarvittavan laitteiston, kaksi kuva-aineiston keruuta, kuvien prosessoinnin ja analysoinnin puiden terveydentilaa kuvaaviksi kartoiksi, joiden avulla visualisoidaan tuhojen eteneminen.

Selvityksessä arvioidaan pienoiskopterikuvausten kykyä ja tarkkuuta havaita heikentyneet puut ja hyödynnetään teknologiaa Helsingin kaupungin virkistysmetsien tuhojen seurantaan ja kartoittamiseen.

Kuva: Mikko Vuohelainen / Stara