Kipparlahteen varaus asuntolaivoille

Herttoniemenrantaan on mahdollisesti tulossa alue asuntolaivoille.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Asuntolaivurit ry:lle varataan alue Herttoniemen Kipparlahdesta. Varaus tehdään suunnittelua ja jatkoselvittelyä varten vuoden 2020 loppuun saakka. Alueelle voi sijoittaa kiinnitystavasta riippuen 5–7 asuntolaivaa.

Asuntolaivojen paikoista järjestettiin vuonna 2017 avoin haku, johon Asuntolaivurit ry lähetti hakemuksen ainoana toimijana. Tämän jälkeen kaupunki on neuvotellut ja valmistellut yhdessä yhdistyksen kanssa varausesitystä.

Mikäli yhdistys päättää vuokrata alueen, sen tulee kustantaa alueella tarvittavat muutostyöt.

Varauksesta päättää viime kädessä kaupunginhallitus.

Lautakunnan 13.8. päätöstiedote


JAA