Jalankulkijoita Kampin Narinkkatorilla. Kuva: Lauri Rotko

Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun ratkaisuideoita esitellään Laiturilla

Kahdeksan suunnittelutoimistoa on ideoinut kaupungin pyynnöstä kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun ratkaisuja. Ideasuunnitelmat esitellään ideoiden kehityspajassa torstaina 13. syyskuuta kello 17–19 näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2, Kamppi).

Tilaisuudessa esitellään myös kevään ja kesän aikana kerätyt elinkeinoelämän ja asukkaiden näkemykset kävelykeskustasta ja maanalaisesta kokoojakadusta.

Ideasuunnitelmiin voi tutustua torstain tilaisuuden jälkeen Laiturin näyttelytilassa sekä verkossa kerrokantasi.hel.fi-palvelussa 6. lokakuuta asti.

Suunnittelutoimistojen ideakartoituksen ja muiden selvitysten perusteella laaditaan ratkaisumalleja kävelykeskustan merkittävämmälle laajentamiselle sekä maanalaisen kokoojakadun toteuttamiselle. Ratkaisumalli esitellään kaupunkilaisille loppuvuodesta 2018 ja ehdotukset jatkosuunnitteluun tuodaan poliittiseen päätöksentekoon keväällä 2019. Yleissuunnittelun tulokset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi tuodaan poliittiseen päätöksentekoon keväällä 2020. Mahdollinen hankkeen toteutusvaihe organisoidaan myöhemmin erikseen.

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 toimii Helsingin tulevaisuuden suuntaviivana. Strategiaa toteutetaan kärkihankkeissa, joista yksi on kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvittäminen. Työssä selvitetään Helsingin ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Tavoitteena on myös selvittää se, miten tienkäyttömaksuilla voitaisiin rahoittaa maanalaisen kokoojakadun investointia.

Lisätietoja:

Tapahtuma Facebookissa

Suunnittelutoimistojen ideakartoitukset

Uutta Helsinkiä: Helsingin keskustan suunnittelu ja kehittäminen

Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun ideakartoituksella ehdotuksia jatkosuunnittelun pohjaksi

JAA