Keskuspuiston maastopyöräreittiä.

Keskuspuistoon perustetaan maastopyöräreitti

Helsingin ensimmäinen opastettu maastopyöräreitti perustetaan Keskuspuistoon. Reitti kulkee Laaksosta Keskuspuiston halki Haltialaan ja Pitkäkoskelle. Reitin pituus on noin 16 kilometriä.

Reitti perustetaan jo olemassa oleville poluille, joita kunnostetaan heikoimmin kantavista kohdista soralla ja paikoin pitkospuilla. Kunnostustyöt alkavat maanantaina 28. kesäkuuta. Työt alkavat Laaksosta ja etenevät pohjoista kohti. Reitti merkitään puihin kiinnitettävin opastein.

Reitti vähentää luonnon kulumista

Uuden reitin on tarkoitus ohjata maastopyöräilyä pois muilta luontoalueilta ja vähentää maaston kulumista. Reitti helpottaa myös muiden ulkoilijoiden metsissä liikkumista, kun maastopyöräilijät kulkevat selkeämmin omalla reitillään. Reitti on suunniteltu yhdessä maastopyöräilijöiden kanssa.

Maastopyöräreitin toteutus noudattaa viime vuonna valmistunutta, kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymää Keskuspuiston opastussuunnitelmaa. Opastussuunnitelman toteutus muiden ulkoilureittien osalta odottaa vielä rahoituspäätöstä.

Keskuspuiston reitit kartalla

Lisätietoja Keskuspuiston
opastussuunnitelmasta ja sen toteutusvaiheista

Kunnostustöiden urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamisliikelaitos Stara.