Linnankoskenkatu Töölössä. Kuva: Niko Palo, Ramboll Finland Oy.

Kerro kantasi Meilahden ja Taka-Töölön uusista yksisuuntaisista pyörätiesuunnitelmista

Helsinki on laatinut Meilahden ja Taka-Töölön rajalle Paciuksenkadulle ja Linnankoskenkadulle liikennesuunnitelmaluonnoksen pyöräliikenteen yksisuuntaisista järjestelyistä. Paciuksenkadun ja Linnankoskenkadun katutilaa kehitetään samalla palvelemaan mahdollisimman hyvin kaikkia kulkumuotoja. Suunnitelmaa voi kommentoida Kerro kantasi -palvelussa 4.7.2021 asti.

Suunnittelun tavoitteena on parantaa katujen liikenneturvallisuutta monin eri toimenpitein. Linnankoskenkadulla ajetaan pyörällä usein jalkakäytävillä, joten pyöräliikenteen sijoittaminen omille väylilleen parantaa myös jalankulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Yksisuuntainen pyöräliikenne parantaa pyöräilyn turvallisuuden tunnetta Paciuksenkadulla, jossa nykyiset kaksisuuntaiset pyörätiet ovat erittäin kapeat.

Paciuksenkatua suunnitellaan Seurasaarentien ja Merikannontien välillä sekä Linnankoskenkatua Merikannontien ja Nordenskiöldinaukion välillä. Suunnittelualueeseen kuuluu myös kaikkien risteävien katujen risteysalueet.

Paciuksenkadulla muutokset pyritään toteuttamaan hyödyntämällä nykyisiä kadun rakenteita. Sen sijaan Linnankoskenkatu tullaan peruskorjaamaan. Siellä saneerataan kadun rakenteita ja maanalaista kunnallistekniikkaa kuten vesihuoltoverkostoa. 

Tutustu suunnitelmaan Kerro Kantasi -palvelussa ja kerro siitä mielipiteesi. Luonnosta voi kommentoida kyselyssä sunnuntaihin 4.7.2021 asti. 

Suunnitelman kommentoinnin jälkeen suunnittelu etenee katusuunnitteluun. Katusuunnitelmaluonnos valmistuu syksyllä 2021, jolloin sitä on myös mahdollisuus kommentoida. Katujen rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2024. Rakentamisen aikatauluun saattaa kuitenkin tulla vielä muutoksia. 


Kuva: Niko Palo, Ramboll Finland Oy.