Käärmetalossa Kuvatoimisto Kuvio

Kuka saa Rakentamisen Ruusun 2018? Ehdolla seitsemän upeaa kohdetta ja vakuuttava työpanos

Helsinki palkitsee esimerkillistä rakentamista Rakentamisen Ruusu -palkinnolla. Tänä vuonna 24. kertaa jaettavasta palkinnosta kisaa kahdeksan ehdokasta. Mukana on hienovaraisesti toteutettuja korjausrakentamiskohteita ja useampi uudisrakennus sekä ansioitunut työmaiden konkari.

Vuoden 2018 Rakentamisen Ruusu -ehdokkaita yhdistävä teema on uuden ja vanhan liittäminen eri tavoin.

Ehdokkaat ovat:

 • Käärmetalon peruskorjaus
 • Lauttasaaren kartanon päärakennuksen ja pihan restaurointi
 • Hakaniemen väistöhalli
 • Amos Rex -museo ja Lasipalatsin peruskorjaus
 • Harri Salon työpanos
 • Uusi lastensairaala
 • Helsingin asumisoikeus Oy Vienanpuisto ja Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokkiniemenkatu 11
 • Gullkronan-senioritalo

Rakentamisen Ruusu on Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston antama vuotuinen tunnustus poikkeuksellisen laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä.

Tunnustusta jaetaan rakennuksille, korjauksille, selvityksille ja suunnitelmille. Myös ura, elämäntyö tai hedelmällinen yhteistyö voidaan palkita. Ehdokkaat nimeää Helsingin rakennusvalvonta. Palkittava julkaistaan tiistaina 18.12.2018.

Rakentamisen Ruusu 2018 ehdokkaat ja ehdokkuuksien perustelut

Käärmetalon peruskorjaus

Sosiaalista asuntotuotantoa edustavan merkkirakennuksen huolellisesta ja tutkivasta peruskorjauksesta. Hanke on malliesimerkki vastaavanlaisia rakennuksia korjatessa.

Käärmetalon kokonaisuuteen (Mäkelänkatu 86) kuuluu kaksi erillistä asuinrakennusta, ja se on sodanjälkeisen ajan arkkitehtuurin ja sosiaalisen asuntorakentamisen huomattava esimerkki. Käärmetalon suunnitteli arkkitehti Yrjö Lindegren, ja se valmistui vuonna 1951. Peruskorjaus on valmistunut toisessa Käärmetalon asuinrakennuksista.

Käärmetalon peruskorjaus on onnistunut esimerkki siitä, kuinka kaupunkilaisten arkiseen asumiseen tarkoitetun vuokratalon korjaus voidaan toteuttaa kunnianhimoisesti. Myös kaupungin vuokra-asunnoissa päästään nauttimaan rakennusperinnön vaalimisen tuloksista.

Noin joka toinen asuntokunta asuu Helsingissä vuokralla. Käärmetalon omistava Helsingin kaupunki on merkittävä vuokra-asuntojen omistaja noin 56 000 asunnollaan.

 • Mona Schalin, pääsuunnittelija, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
 • Keijo Koskinen, hankesuunnitelma ja rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy
 • Loci maisema-arkkitehdit Oy, ympäristöhistoriallinen selvitys
 • Tiina Sonninen, pintaväritutkimus, Konservointi T. Sonninen Oy
 • Tero Waltari, vastaava työnjohtaja, YIT Rakennus Oy

Käärmetalon pihan puoli Kuvatoimisto Kuvio

Käärmetalon pihan puoli, Kuvatoimisto Kuvio Oy

Lauttasaaren kartanon päärakennuksen ja pihan restaurointi

Kaupunkikartanon herkästä ja huolellisesta korjauksesta sekä rakennuksen uuden omistajan oivallisesta toiminnasta uuden tieteen ja taiteen keskittymän synnyttämiseksi.

Lauttasaaren kartano (Otavantie 10) on rakennettu vuonna 1837 ja punainen piharakennus vuosina 1791–93. Kartanon muotopuutarhan suunnitteli Bengt Schalin. Koneen Säätiön omistuksessa korjattiin tontti, piha ja rakennukset kerralla, jolloin paikan yhtenäisyys on saatu säilymään. Eri aikakausien tuomat muutokset ja rakennushistorian kerroksellisuus on toteutuksessa otettu huomioon.

Lauttasaareen on saatu pieteetillä korjattu kokonaisuus, jonka toiminnallinen arvo on jopa noussut. Säätiö tukee taiteilijoiden ja tieteentekijöiden toimintaa ja avaa Lauttasaaressa ovensa myös kaupunkilaisille ja asukasyhdistykselle.

Kartanon restaurointi on myös hieno esimerkki siitä, miten kaupunki voi luopua käyttöä vaille jääneistä ja rapistumaan alkaneesta rakennuksista hyvin seurauksin. On tärkeää, että ostajan ja suunnittelijan yhteistyö toimii.

 • Minna Lukander, pääsuunnittelija, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
 • Mari Mannevaara, projektiarkkitehti, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
 • Pia Kuusiniemi, maisema-arkkitehti, LOCI maisema-arkkitehdit Oy
 • Ari-Pekka Lanu, vastaava työnjohtaja, Lehto Korjausrakentaminen Oy
 • Jukka Saarinen, rakennuttajakonsultti, Sweco Finland Oy
 • Hanna Nurminen, hallituksen puheenjohtaja, Koneen Säätiö
 • Anna Talasniemi, johtaja, Koneen Säätiö

Julkisivu Tuomas Uusheimo

Lauttasaaren kartanon päärakennus, Tuomas Uusheimo

Hakaniemen väistöhalli

Yksinkertaisesta, oivaltavasta ja toimivasta tilapäisen rakennuksen arkkitehtuurista ja ratkaisusta, jonka kaupunkilaiset ja yrittäjät ovat ottaneet omakseen. Väistöhallin myötä myös toriaukio on jäsentynyt uudelleen. Tämä on vaikuttanut alueen vetovoimaan positiivisesti.

Hakaniemen hallin väistötila (Hämeentie 1) rakennettiin nopealla aikataululla käytettäväksi vuonna 1914 valmistuneen kauppahallin peruskorjauksen ajan.

Hakaniemen väistöhalli, jonka on määrä palvella Hakaniemessä kauppiaita ja kaupunkilaisia vielä noin kaksi vuotta, on esimerkki onnistuneesta väliaikaisesta ja funktionaalisesta rakentamisesta.

• Jorma Öhman, pääsuunnittelija, Arkkitehtitoimisto NVØ Ky
• Jussi Rahkola, rakentamisen konsepti, Lehto Group Oyj
• Pekka Saukonoja, vastaava työnjohtaja, Lehto Group Oyj
• Merja Sorakari, tiimipäällikkö, Tukkutori

Hakaniemen väistöhallissa , Jorma Öhman

Amos Rex -museo ja Lasipalatsin peruskorjaus

Amos Rex on luonut kulttimaineessa olevan Lasipalatsin yhteyteen kansainvälisen tason taidemuseon sekä rohkean kaupunkiaukion. Niiden suunnittelu, rakennuttaminen ja toteutus edustavat korkealuokkaista tilaajan ja suunnitteluosapuolten yhteistoimintaa.

Väliaikaiseksi suunniteltu Lasipalatsi (Mannerheimintie 22–24) valmistui vuonna 1936 olympialaisten vieraita palvelemaan. Vuonna 2013 alettiin suunnitella Amos Andersonin museon sijoittamista Lasipalatsin tiloihin. Tilat eivät taipuneet museoksi, ja museo päätettiin sijoittaa pääosin uudisrakennukseen maan alle.

Korkealuokkaisella yhteistyöllä tuotetiin ikoniseen rakennukseen ja sen maanlaiseen laajennokseen tasokas museo, jonka katosta syntyi rohkea ja houkutteleva kaupunkitila. Hanketta leimasi korkea laatu suunnittelusta toteutukseen.

 • Asmo Jaaksi, pääsuunnittelija, JKMM Arkkitehdit Oy
 • Freja Ståhlberg-Aalto, projektiarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy
 • Katja Savolainen, projektiarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy
 • Päivi Meuronen, sisustusarkkitehti, JKMM Arkkitehdit Oy
 • Stefan Björkman, rakennuttaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.
 • Henrik Johansson, rakennuttaja, KOY Helsingin Lasipalatsi
 • Tuukka Turunen, rakennuttajakonsultti / työpäällikkö, Haahtela-rakennuttaminen Oy
 • Harri Salo, vastaava työnjohtaja, Haahtela-rakennuttaminen Oy
 • Ilkka Venho, vastaava työnjohtaja, Haahtela-rakennuttaminen Oy
 • Terhi Kuusela, rakennesuunnittelu, Sipti Oy

Lasipalatsi Mika Huisman/JKKM Arkkitehdit

Lasipalatsin iltaloistoa. Mika Huisman/JKKM Arkkitehdit Oy

Harri Salon työpanos

Rakentamisen parissa tehdystä erityisen ansiokkaasta työurasta ja esimerkillisen huolellisesta työskentelystä rakennushankkeiden parissa.

Vastaavana työnjohtajana yli 20 vuoden ajan työskennellyt Harri Salo on vaativien uudis- ja korjaustyömaiden konkari, jolla on poikkeuksellisen tutkiva ja huolellinen ote hankkeisiinsa. Hänen systemaattinen ja ennakoiva työpanoksensa nousi jälleen esiin Lasipalatsin ja Amos Rexin hankkeen myötä. Salo on ollut keskeinen vaikuttaja monien hankkeiden onnistumisessa.

 • Harri Salo, Haahtela-rakennuttaminen Oy

Harri Salo Haahtela-rakennuttaminen Oy

Harri Salo, Haahtela-rakennuttaminen Oy 

Uusi lastensairaala

Osaavasta, oikea-aikaisesta ja moitteettomasta rakennussuunnittelusta, jonka seurauksena syntyi käyttäjänsä kauniisti, humaanisti ja oivaltavasti huomioon ottava kokonaisuus. Myös hankkeen työmaavaihe hoidettiin esimerkillisesti.

Lasten positiivista hoitokokemusta tavoitellen luotiin myös arkkitehtuuriltaan oivallinen lasten sairaala (Stenbäckinkatu 9).

 • Antti-Matti Siikala, pääsuunnittelija, Arkkitehtitoimisto Sarc Oy
 • Sakari Forsman, projektiarkkitehti, Arkkitehtitoimisto Sarc Oy
 • Matti Julin, vastaava työnjohtaja, SRV Rakennus Oy

Uusi lastensairaala Matti Snellman

Uusi lastensairaala, Matti Snellman

Helsingin asumisoikeus Oy Vienanpuisto ja Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokkiniemenkatu 11

Suuren asuntokohteen rakentamisprosessi sujui erinomaisen hyvin ja mutkattomasti alustavasta suunnittelusta rakennuslupamenettelyyn ja aina toteutusvaiheeseen asti. Hankkeessa on saavutettu varsin onnistunut suunnitteluratkaisu haastavan asemakaavan pohjalta.

Kaarevalinjaiset talot (Vienankatu 1 ja Vuokkiniemenkatu 11) luovat uuden maamerkin ja melumuurin vilkkaiden liikenneväylien solmukohtaan Itä-Helsinkiin, Kontulantien varteen.

 • Niklas Sucksdorff, pääsuunnittelija, L Arkkitehdit Oy
 • Mari Ille, hankesuunnittelija, L Arkkitehdit Oy
 • Leena Nykänen, projektiarkkitehti, L Arkkitehdit Oy
 • Tuomo Miettinen, vastaava työnjohtaja, Skanska Talonrakennus Oy
 • Kirsi Eriksson, vastaava työnjohtaja, Skanska Talonrakennus Oy

Vienankatu ja Vuokkiniemenkatu- Kuvatoimisto Kuvio

Rakennukset, Kuvatoimisto Kuvio Oy

Gullkronan-senioritalo

Esimerkillisestä, ajattomasta ja herkästä täydennysrakentamisesta paikalle, jonka olosuhteet ovat poikkeuksellisen vaativat.
Ahdas tontti (Mannerheimintie 95 / Tilkanvierto 4) on saanut hienosti ja harkiten suunnitellun tyylikkäästi ja esteettisesti ympäristöään täydentävän rakennuksen, joka onnistuu huomioimaan myös asukkaiden tarpeet.

 • Risto Huttunen, pääsuunnittelija, Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy
 • Gunilla Björkqvist, projektiarkkitehti, Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy
 • Emilia Weckman, maisema-arkkitehti, WE3 Oy
 • Stefan Mutanen, tilaaja, Folkhälsan
 • Henry Wiklund, asukasedustaja
 • Petri Ratilainen, vastaava työnjohtaja, Haahtela-rakennuttaminen Oy

Tuomas Uusheimo-Gullkronan

Gullkronan pihan puolelta, Tuomas Uusheimo


Lisää kuvia ja tietoa saa Helsingin aineistopankista.

Uutista päivitetty 17.12 ehdokkaiden nimien osalta.