Kävelyreittikysely toi esiin keskustan jalankulun mansikkapaikat ja murheenkryynit

Helsingin kaupunki kartoitti kesällä kaupunkilaisten näkemyksiä keskustan jalankulun nykytilasta ja kehittämiskohteista kaikille avoimella karttakyselyllä. Karttamerkintöjä kyselyyn saatiin yli 8 700 noin 1 600 vastaajalta.

Kävellen tehtävät työ-, opiskelu- ja asiointimatkat painottuivat ydinkeskustaan: Rautatieaseman ympäristöön ja sieltä Kampin ja Hakaniemen suuntiin sekä Mannerheimintielle ja Aleksanterinkadulle. Näiden hyötykävelyreittien valintaa perusteltiin erityisesti niiden nopeudella, sujuvuudella ja käytännöllisyydellä sekä helppokulkuisuudella.

Ulkoiluun, kuntoiluun ja rentoutumiseen käytetyt virkistysreitit sijoittuivat voimakkaasti meren rannoille, Töölönlahden ympärille sekä Esplanadeille. Reitin valintaan vaikutti ennen kaikkea viihtyisyys, kuten viherympäristö ja kauniit rakennukset.

Autoliikenteen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen toivelistan kärjessä

Ehdotuksia parannettavista reiteistä tai reitin kohdista kyselyssä tehtiin lähes 900. Parannustoiveet koskivat etupäässä Rautatieaseman edustaa ja Kaivokatua, Kaisaniemenkatua ja Pitkääsiltaa, Mannerheimintien eteläpäätä, Aleksanterinkatua, Kauppatorin ympäristöä ja Iso Roobertinkatua. Suurin osa ehdotuksista liittyi autoliikenteen vähentämiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen esimerkiksi kadun ylityksissä. Lisää viihtyisyyttä toivottiin myös puiden ja pensaiden istuttamisella.

Kyselyssä sai merkitä kartalle myös kokonaan uusia kävelyreittejä ja kävelykatuja. Uusia kävely-yhteyksiä toivottiin muun muassa ratapihan yli sekä Kaisaniemen ja Siltasaaren välille. Kävelykaduksi toivottiin muutettavan Mannerheimintien eteläosaa, Pohjoisesplanadia ja Kaivokatua.  

Kyselystä saatiin lisäksi satoja kommentteja suunnitteilla ja rakenteilla olevista sekä jo valmistuneista keskustan kehittämishankkeista.

Aineistoa hyödynnetään keskustan suunnitteluhankkeissa

Kyselystä saatua tietoa on hyödynnetty muun muassa kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvitystyössä. Jatkossa tuloksia hyödynnetään myös esimerkiksi laadittaessa Helsingin kävelynedistämisohjelmaa.

– Kyselystä tehdyt analyysit tarjoavat tärkeää tietoa siitä, mihin eri syistä tehdyt kävelymatkat kohdistuvat. Analyysit tuovat esiin hienosti kävelyreittien monimuotoisuuden ja kävelijöiden syyt valita kulkemansa reitit, yleiskaavasuunnittelija Henna Hovi Helsingin kaupungilta summaa.

Kävelyreittikysely liittyy Helsingin Maailman toimivin kaupunki -kaupunkistrategian hankkeeseen, jossa kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tienkäyttömaksuin.


Lisää aiheesta:

Yhteenveto kävelyreittikyselyn tuloksista

Reittianalyysi kävelyreittikyselyn tuloksista

Interaktiivinen kartta kävelyreittikyselyn tuloksista

Helsingin jalankulkuympäristöt - Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot vuonna 2016

Keskustan suunnittelu


JAA