Kävelyreittikyselyssä pyydetään merkitsemään kartalle niitä reittejä, joita keskustassa käyttää ja kertomaan, miksi valitsee juuri tietyn reitin. Kuva Kampista. Kuva: Lauri Rotko

Kävelyreittikyselyssä voi esittää parannuksia, arvioida vanhoja ja ideoida uusia reittejä keskustassa

Parhaillaan on käynnissä kävelyreittikysely, johon Helsingin kaupunki toivoo saavansa runsaasti vastauksia kaupunkilaisilta, työssäkäyviltä, matkailijoilta tai muuten Helsingin keskustassa asioivilta.

”Nyt on tilaisuus ideoida ja ehdottaa myös aivan uusia reittejä käveltävän Helsingin parantamiseksi”, kannustaa pormestari Jan Vapaavuori.

Kävelyreittikyselyyn voi vastata osoitteessa www.hel.fi/kavelykeskusta kesäkuun 15. päivään saakka. Kyselyssä pyydetään merkitsemään kartalle niitä reittejä, joita keskustassa käyttää ja kertomaan, miksi valitsee juuri tietyn reitin esimerkiksi töihin tai harrastuksiin.

Kyselyssä kerätään myös tietoa siitä, minne ihmiset haluaisivat kulkea jalan, mutta nykyisin se on epämiellyttävää tai hankalaa. Käyttämilleen reiteille voi merkitä suosikkipaikkoja ja kohokohtia. Lisäksi kyselyssä voi ehdottaa esimerkiksi vallan uusia oikoreittejä, kävelykatuja tai vaikkapa siltoja kävelijöille. Osallistuneiden kesken arvotaan uintisarjakortteja Altaalle.

”Kaupunkimme keskusta-alueen toimivuus ja saavutettavuus on tärkeää paitsi kaupunkilaisten viihtyvyyden, myös matkailijoiden houkuttelun näkökulmasta. Kävelyreittien tulee tarjota mahdollisuus kokea Helsinki aidoimmillaan - elämyksellisenä ja monipuolisena. Keskustan kokonaiskehittämisen näkökulmasta paikallisten palveluiden kehittyminen ja urbaanin kaupunkitilan houkuttelevuus ovat avainasemassa”, Vapaavuori sanoo.

Kesäkuun 5. päivänä järjestetään kaikille avoin opastettu kävely- ja kuvauskierros: Instawalk Kävelykeskusta. Ennen kierrosta opastetaan Instagramin käyttöön Info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, kello 16.30 alkaen ja kierros käynnistyy alustuksella kävelykeskustan tavoitteista kello 17.

Kävelyreittikysely liittyy Helsingin Maailman toimivin kaupunki -kaupunkistrategian hankkeeseen, jossa kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tienkäyttömaksuin.

Lisää aiheesta:
 
Vastaa kävelyreittikyselyyn

Instawalk Kävelykeskusta

Keskustan suunnitteluhankkeet

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021JAA