Viljelypalsta Uutelassa. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Jan Salonen.

Kaupunkiviljeltyjen kasvisten laatu on Helsingissä hyvä

Helsingin ympäristöpalveluissa selvitettiin kesällä 2019 kuntalaisten erityisesti viljelypalstoilla viljelemien kasvisten vierasainepitoisuuksia. Hankkeeseen osallistui 31 viljelijää ja näytteitä tutkittiin 72 kappaletta. 

Kaikista näytteistä tutkittiin kadmium- ja lyijypitoisuudet. Lisäksi osasta näytteistä tutkittiin myös nitriittipitoisuus. 

Analyysit teetettiin MetropoliLab Oy:ssä. Kasvisten elintarvikekelpoisuuden arvioinnissa käytettiin EU:n lainsäädännössä kadmiumille, lyijylle ja nitriitille annettuja raja-arvoja. 

Yhdenkään näytteen nitriitti- tai kadmiumpitoisuus ei ylittänyt raja-arvoja. Kuuden kasviksen lyijypitoisuus ylitti annetut raja-arvot. Näistä näytteistä neljä oli juureksia, yksi tomaatti ja yksi kesäkurpitsa. Juuresten lyijypitoisuuden raja-arvon ylitys oli hyvin pieni eikä sitä voi pitää merkittävänä. Tomaattinäyte oli kasvatettu parvekkeella ja muut viljelypalstoilla. Näiltä viljelypalstoilta tutkittiin 21 näytettä, joista 16 näytteen lyijypitoisuudet olivat pieniä. 

Hankkeessa ei tutkittu maaperän tai käytettyjen lannoitevalmisteiden lyijy- ja kadmiumpitoisuuksia, joten ylitysten syitä ei saatu selville. 

Saatujen tulosten perusteella Helsingin pihoilla, viljelypalstoilla ja parvekkeilla kasvatettujen kasvisten käyttö elintarvikkeena on turvallista. 

Kaupunkiviljeltyjen kasvisten kemiallinen laatu 2019 (pdf 2 Mt))

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Jan Salonen.