Kaupunkipuita Munkkiniemen puistotiellä.

Kaupunkipuiden ympäristöhyödylle lasketaan taloudellinen arvo

Puilla on suuri merkitys kaupunkikuvalle ja ne parantavat kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja laatua. Lisäksi ne sitovat ilmansaasteita ja hiiltä, vähentävät hulevesiä, vaimentavat melua ja suojaavat auringon paahteelta.

Kaupunkisuunnittelussa ja ylläpidossa puiden ympäristöhyötyjä ei ole helppo huomioida, sillä niiden suuruudesta tai taloudellisesta arvosta ei Suomessa ole aiemmin tehty arvioita. Nyt näitä ryhdytään laskemaan Turussa ja Helsingissä i Tree -ohjelmiston avulla.

Apuna arvioinnissa puurekisteritiedot ja koealat

Ohjelmiston avulla pystytään arvioimaan kaupunkitasolla esimerkiksi sitä, kuinka paljon puut sitovat hiiltä ja ilmansaasteita. Näin saadaan konkreettisia lukuarvoja ja voidaan miettiä, millaista puustoa kaupungissa tarvitaan hyvinvointimme kannalta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan puuasiantuntijoiden Minna Terhon ja Juha Raision mukaan tietoa kaupunkipuiden ympäristöhyötyjen taloudellisesta arvosta tarvitaan suunnittelun ja ylläpidon tueksi. On tarpeen tietää, miten vaikkapa kaupunkirakenteen tiivistyminen vaikuttaa kaupunkipuuston toimintaan, ylläpidon vaatimuksiin ja sitä kautta ympäristön laatuun ja asukkaiden hyvinvointiin.

Lue hankkeesta lisää Luonnonvarakeskuksen Luken
verkkosivuilta

JAA