Kaukolämpötyöt vaikuttavat liikenteeseen Helsinginkadulla Mäntymäentien risteyksessä maanantaista 19. huhtikuuta alkaen

Poikkeusjärjestelyt liikenteessä vaikuttavat välillä Oopperakuja – Vauhtitie. Työt kestävät noin kolme kuukautta ja valmistuvat heinäkuun loppupuolella. Poikkeusjärjestelyt toteutetaan tilapäisväyliä ja liikenteenohjauslaitteita hyödyntäen.

Työt alkavat maanantaina 19.4.2021 liikennejärjestelyiden muutoksilla. Kaivutyöt alueella alkavat, kun poikkeusjärjestelyt liikenteen osalta on saatu valmiiksi.

Moottoriajoneuvot:

 • Liikenne Kallion suuntaan Helsinginkadulla ohjataan yksikaistaiselle väliaikaiselle reitille. 
 • Väylä sijoitetaan nykyisen pyörätien päälle.
 • Ei vaikutuksia moottoriajoneuvoliikenteelle Töölön suuntaan.

Joukkoliikenne:

Raitioliikenteeseen ei ole vaikutuksia. Linja-autot ajavat Kallion suuntaan yksikaistaista väliaikaisväylää.

Polkupyöräliikenne:

 • Helsinginkadun eteläreunan pyörätie suljetaan Ravintola Töölönrannan ja Vauhtitien välillä. 
 • Pyöräliikenne siirtyy Töölönlahden pohjoispäädyn sorapintaiselle jalkakäytävälle, johon tehdään suoja-aidalla eroteltu kaksisuuntainen pyörätie ja jalankulkuväylä.
 • Helsinginkadun ylitys Mäntymäentien risteyksen kohdalla suljetaan pyöräilijöiltä.
 • Helsinginkadun pohjoisreunan pyörätie välillä Mäntymäentie - Hammarskiöldintie muutetaan kaksisuuntaiseksi.
 • Edellä mainitut muutokset astuvat voimaan viikolla 16 ja kestävät 16.7.2021 asti.

Jalankulkijat:

 • Jalkakäytävä Töölönlahden pohjoispäädyssä kaventuu johtuen pyöräilijöille erotetusta tilasta.
 • Talvipuutarhan raitiovaunupysäkin itäisempi suojatie suljetaan Töölönlahden puolelta. 
 • Helsinginkadun ja Mäntymäentien risteysalueen kaivutyöt ajoitetaan ruuhka-ajan ulkopuolelle. Työskentelyvaiheessa joitakin kaistoja joudutaan väliaikaisesti sulkemaan.

Helen Oy pahoittelee saneeraustöistä aiheutuvaa mahdollista haittaa.