Ilmakuva Hietalahdenrannasta. Kuva: Helsingin kaupunki

Kaupunkilaisilta toivotaan näkemyksiä Hietalahdenrannan suunnitteluun

Hietalahden torin ja -altaan ympäristön suunnittelu alkaa. HGR Property Partners Oy:lle on myönnetty alueelle kahden vuoden kehittämisvaraus, jonka aikana tehdään kolme erilaista suunnitelmavaihtoehtoa eri suunnitteluryhmillä. Ennen suunnittelua kaupunkilaiset voivat esittää toiveita alueen tulevaisuudesta ja suunnittelun lähtökohdista maastokävelyllä 9. syyskuuta ja Kerro kantasi -verkkokyselyssä 20. syyskuuta asti.

Hietalahdenrantaan uutta toimitilaa ja maanalainen pysäköintilaitos

Hietalahdenrannan suunnittelutyö alkaa lokakuussa 2020. Kaikille kaupunkilaisille avoimesta kaupunkitilasta halutaan tehdä viihtyisää, laadukasta ja historialliseen ympäristöön sopivaa. Alueen liikennejärjestelyjä on tarkoitus uudistaa niin, että nykyisin Hietalahden altaan kiertävä autoliikenne ohjataan kulkemaan suorempaa reittiä rannan myötäisesti. Rantaan tehdään samalla myös jatkuva pyöräily- ja kävelyreitti. Autoliikenteeltä vapautuu siten torin ja altaan ympäristöstä lisää tilaa, jota kehitetään laadukkaana kävely-ympäristönä.

Ranta-alueelle on tarkoitus luoda korkean profiilin yrityskeskittymä kivijalkapalveluineen. Uudisrakentamisen määräksi varauksen saajalle on alustavasti varattu 15 000–20 000 kerrosneliömetriä. Alueella pyritään jatkamaan kantakaupungin korttelirakennetta ja noudattamaan sen tyypillisiä korkeuksia.

Hietalahden torin alle on suunnitteilla pysäköintilaitos. Samalla torin pintapysäköintipaikat poistettaisiin ja torialue laajenisi. Tori uudistetaan sen historialliseen arvoon sopivalla tavalla; torialue säilyy avoimena ja kauppahalli sen maamerkkirakennuksena.

Mielipiteet alueen kehittämisestä voi esittää verkkokyselyssä tai maastokävelyllä

Toiveita ja ideoita alueen tulevaisuudesta sekä suunnittelun lähtökohdista voi esittää Kerro kantasi -palvelussa 20.9.2020 asti. Kaupunkilaisilta toivotaan näkemyksiä siitä, mitä suunnittelussa tulisi ottaa huomioon ja mihin suuntaan aluetta tulisi kehittää. Teemoina kyselyssä on erityisesti julkisen tilan luonne ja toiminnallisuus, liikenne sekä maisemalliset arvot ja näkymät. Samoista teemoista keskustellaan myös Hietalahdenrannan maastokävelyllä 9. syyskuuta. Tapahtuma on rajattu 30 henkilölle ja siihen on ennakkoilmoittautuminen.

Kerro kantasi -kyselyn vastauksista sekä maastokävelyllä esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista tehdään kooste, joka annetaan lähtötiedoksi eri suunnitteluryhmille. Valmiit suunnitelmat asetetaan nähtäville kommentoitavaksi alkuvuodesta 2021. Alueen asemakaavoitus alkaa arviolta keväällä 2021.