Kaupunki tehostaa koulujen ja päiväkotien lumitöitä

Helsingin kaupunki on saanut palautetta lumitöiden puutteista ja vaarallisista kattolumista kouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin ylläpitopalvelu on kehottanut piha- ja kattolumien poistamisesta vastaavia yrityksiä korjaamaan tilanteen pikaisesti. Ne ovat ilmoittaneet hankkineensa kone- ja käsilumitöihin lisää työvoimaa, jotta kaikista kaupungin vastuulla olevista kiinteistöistä saadaan taas turvallisia.

Kaupungin tekniset isännöitsijät valvovat töiden toteutumista. Jos tilanne ei parane maanantaihin 11. helmikuuta mennessä, kaupunki ryhtyy ostamaan täydentäviä lumitöitä muilta palveluntuottajilta.

Kattolumenpudotustöitä tehdään ja tullaan tekemään kaikissa kiinteistöissä, joissa kattolumet aiheuttavat varaa. Kiinteistönhoitajien tehtävänä on rajata käyttäjille vaaralliset paikat aidoilla tai muulla vastaavalla tavalla, kunnes työt saadaan suoritettua.

Kiinteistöt vastaavat lumien poistosta

Myös muiden Helsingin alueen kiinteistönomistajien on syytä seurata pihojen, kattojen ja tonttien sisäänajokohtien lumitilannetta aktiivisesti ja ryhtyä tarvittaessa lumen poistoon.

Lumen poistamisessa katoilta on suositeltavaa käyttää ammattilaisia. Alueelliset ja ajankohtaiset kattojen lumikuormat ja lumenpudotusohjeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Tonttien lumet tulee kuljettaa kaupungin lumenvastaanottopaikoille. Helsingin keskustan alueella myös jalkakäytävien auraus ja hiekoitus sekä niiden lumen poisvienti kuuluvat kohdalla olevalle kiinteistölle.

Lisätietoa:

Talvikunnossapidon vastuut ja käytännöt Helsingissä »
Lumenvastaanottopaikat

JAA