Lumiaura kaupungin kadulla.

Kaupunki on varautunut lumimyräkkään

Helsinkiin saattaa olla tiedossa runsaasti lisää lunta lähipäivinä. Kaupunki on hyvin varautunut lumen tuloon. Kaupungin oma palvelutuottaja Stara ja neljä yksityistä urakoitsijaa ovat valmiudessa pitääkseen kaupungin katuja avoinna.

Katujen talvihoitoon kuuluu olennaisesti myös liukkaudentorjunta tarpeen vaatiessa. Tienpinnalla voi olla liukkautta muun muassa alavilla paikoilla, puukansilla tai lähellä merta jo ennen kuin lämpötila laskee pakkasen puolelle.

Lumitöissä voi kaikkein kiperimmillä hetkillä, suurten lumimyräköiden aikaan, olla liikkeellä koko käytettävissä oleva 300 yksikön kalusto; kuorma-autoja, monitoimikoneita, pyöräkuormaajia, kunnossapito- ja ympäristönhoitokoneita sekä traktoreita ja tiehöyliä.

Helsingissä on noin 1200 kilometriä autoliikenteen katuja ja teitä. Pyörä- ja kävelyteitä on noin 2500 kilometriä. Helsingin kaupungin yleisten alueiden talvihoitobudjetti on vuosittain noin 25 miljoonaa euroa.

Lumiauraa joutuu erityisesti asuntokaduilla välillä odottamaan, sillä kalusto ei voi olla kaikkialla samaan aikaan. Lumet aurataan ns. hoitoluokituksen mukaan. Ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa vasta niiden jälkeen. Asuntokatujen pitäisi olla aurattu viimeistään kolmen arkivuorokauden kuluttua siitä, kun lumisade päättyy. Myös kävely- ja pyörätiet aurataan hoitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä.

Ajoratojen, kävelyn ja pyöräilyn reittien hoitoluokat löydät verkosta

Parempaa talvihoitoa pyöräteille ja kävelyteille

Tehostetun talvihoidon reitistö kattaa 75 kilometriä pyöräteitä, joilla talvihoito on normaalia laadukkaampaa. Ne hoidetaan joko harjasuolaamalla tai tehostetusti auraamalla. Kaupunki hoitaa myös tehostetun talvihoidon pyörätien vieressä kulkevaa kävelytietä erityisen laadukkaasti. Hoitomenetelmä voi kuitenkin vaihdella.

Talvikaudelle 2021-2022 tehostetun talvihoidon reittien pituus kasvoi noin 23 kilometriä, kun uusia reittejä tuli muun muassa Itäkeskuksen ja Mellunmäen sekä Pasilan ja Viikin välille.

Tänä talvena kaupunki ja Helsingin polkupyöräilijät tekevät jälleen yhteistyötä. Pyöräliikenteen talviagentit seuraavat ja raportoivat pyöräteiden talvihoidon onnistumisesta. Kaupunki käyttää saamaansa palautetta toiminnan kehittämiseen.

Tehostetun talvihoidon reitistö kartalla 

Lisätietoa talvipyöräilystä

Autot pois aurauksen tieltä - tilaa muistutustekstiviesti

Talviaikaisia pysäköintijärjestelyjen muutoksia tehdään ahtaimmilla katualueilla ympäri Helsinkiä, jotta kadut saataisiin tehokkaasti puhdistettua lumesta. Liikennemerkit tai siirtokehotuskyltit kertovat kadulla voimassa olevat pysäköintisäännöt.

Lähestyvistä kadunpuhdistuksista saa etukäteen tietoa osoitteesta puhdistussuunnitelmat.fi. Autoilija voi samasta osoitteesta myös tilata itselleen muistutustekstiviestin, joka kertoo auton siirtämisen tarpeesta etukäteen. Auraus voi viivästyä paljonkin, mikäli runsaasti autoja joudutaan siirtämään pois tieltä.

Miten kadunhoitovastuu jakautuu?

Vastuu katujen talvihoidosta jakautuu kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa talvihoidosta on siirretty kaupungille. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki vastaa sekä ajoradan että jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Suuressa osassa kantakaupunkia kiinteistöt hoitavat jalkakäytävien talvikunnossapidon.

Vastuujaot kaupungin ja kiinteistönomistajien kesken

Mihin lumi viedään kaduilta?

Kaupunki ottaa talvisin vastaan kaduilta ja kiinteistöjen alueilta kerättyä lunta lumenvastaanottopaikoillaan. Lumen tuominen vastaanottopaikoille on maksullista ja vaatii rekisteröitymistä. Lumen kasaaminen kaduille tai vieminen muille kaupungin omistamille alueille kuin virallisille vastaanottopaikoille on kielletty.

Lumenvastaanottopaikat 

Mihin palautetta?

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmään, sieltä palaute ohjataan suoraan alueen vastaavalle työnjohtajalle. Hel.fi/palaute

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin katujen talvihoidosta


Kuva: Veikko Somerpuro