Malmin lentokentän aluetta kesällä 2018

Kaupunki kehottaa Malmin lentokenttäyhdistystä lopettamaan ilmailutoiminnan Malmilla

Helsingin kaupunki irtisanoi Malmin lentokenttäyhdistys ry:n kanssa tekemänsä valvomatonta lentopaikkaa koskevan maanvuokrasopimuksen päättymään 31.12.2019.  Kaupunki on tehnyt torstaina 2. tammikuuta katselmuksen ja todennut, että lentotoiminta alueella kuitenkin jatkuu.

Malmin lentokenttäyhdistys on saattanut vireille vuokrasopimusta koskevan riita-asian Helsingin kaupunkia vastaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kaupunki tulee kiistämään kanteen ja vastustamaan siinä esitettyjä vaatimuksia kaikilta osin. Yhdistys on ollut jo sopimusta tehdessään vuonna 2016 tietoinen, että vuokrasopimus päättyy 2019 lopussa.

Kaupunki tulee kehottamaan Malmin lentokenttäyhdistystä ryhtymään vuokrasopimuksen ehtojen mukaisiin vuokrasopimuksen päättymistä koskeviin toimenpiteisiin. Kaupunki kehottaa vuokralaista noudattamaan vuokrasopimusehtoja ja lopettamaan toimintansa alueella, tyhjentämään vuokra-alueen sekä luovuttamaan vuokra-alueen kaupungin hallintaan.  Kaupunki ryhtyy myös osaltaan oikeudellisiin toimiin alueen vapauttamiseksi.

”Tavoitteemme on saada asiaan ratkaisu mahdollisimman nopeasti, jotta alueen väliaikaiskäytön suunnitelmaa päästään edistämään ja avaamaan alue nykyistä laajemmin kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.  Aluetta tarvitaan myös asemakaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun tueksi tarvittavien välttämättömien selvitysten toteuttamiseen suunnitellussa aikataulussa. Asia jää nyt käräjäoikeuden päätettäväksi” toteaa Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho.