Kaupunki etsii Vartiokylän ala-asteelle korvaavia tiloja

Vartiokylän ala-asteen (Kiviportintie 10) tiloja koskevat jatkotutkimukset ovat valmistuneet. Koulun vauriot ovat tutkimusten mukaan laajoja, minkä vuoksi rakennusta on vaikea saada ylläpitokorjauksilla riittävän hyvään kuntoon. Vartiokylän ala-asteen perusparannus on lisätty kaupungin rakentamisohjelmaan.

Kaupunki on käynnistänyt selvityksen koulun toiminnan siirtämiseksi väistötiloihin.

Jatkotutkimusten tulokset vahvistivat muuttopäätöksen

Vartiokylän ala-asteen kosteus- ja rakenneteknisen kuntotutkimuksen sekä LVI-järjestelmien tutkimuksen alustavia tuloksia saatiin joulu- ja tammikuussa. Nyt tehdyissä jatkotutkimuksissa haettiin tarkempaa tietoa ilmanvaihdon toimivuudesta, mikrobivaurioiden laajuudesta sekä rakenteiden tiiviydestä. Lisäksi tehtiin altistumisolosuhteiden arviointi.

Tutkimuksissa selvitettiin, miksi tiloissa koetaan sisäilmaan liittyvää oireilua ja miksi aiemmat korjaukset eivät ole poistaneet ongelmia. Viimeisen puolen vuoden aikana tehdyt tutkimukset on kohdistettu koko rakennukseen.

Jatkotutkimusten tulokset vahvistavat kosteus- ja rakenneteknisen tutkimuksen tuloksia mikrobivaurioiden laajuudesta. Tutkimuksissa rakenteista todettiin olevan yhä ilmayhteyksiä sisäilmaan. Myös ilmanvaihdossa on edelleen puutteita.

Koulurakennuksessa on tehty kiireellisimmät korjaukset ja toimet sisäilman laadun parantamiseksi. Ilmanvaihdolle on tehty huoltotoimia ja varastotiloja on otettu pois käytöstä. Lattialuukut on tiivistetty ja ryömintätilat puhdistettu, jotta sisätiloihin ei kulkeutuisi epäpuhtauksia.

Koulurakennukseen hankitaan lisää ilmanpuhdistimia. Tiloihin suositellaan säännöllistä ikkunatuuletusta.

Vuonna 1960 valmistunutta Vartiokylän ala-asteen koulurakennusta on tutkittu ja korjattu vuosien varrella paljon. Vuonna 2017 tiloissa tehtiin tiivistyskorjauksia mikrobivaurioiden vuoksi. Lisäksi talon vesikatto on uusittu ja julkisivuja korjattu. Myös ilmanvaihtoa on korjattu, mutta sen toiminnassa on edelleen puutteita. Korjauksista huolimatta sisäilmaan liittyvä oireilu on jatkunut tiloissa.

Vartiokylän ala-asteen henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille on kerrottu muuttoaikeesta ja tutkimustuloksista tiedotteella 11.4. ja tiedotustilaisuuksissa 11.4. Koulussa on noin 470 oppilasta ja 30 työntekijää.

Lisätietoja:

Vartiokylän ala-asteen tiloja koskevat asiakastiedotteet

Vartiokylän ala-asteen tiloja koskevat tutkimusraportit