Hämeentien uudistuksen työmaa.

Katutyökyselystä lähes 2000 kehitysehdotusta – Hämeentien uudistuksen viestintä sai kiitosta

Helsingin kaupunki kysyi mielipiteitä katutöistä ja niiden kehittämisestä verkkokyselyllä, johon tuli yhteensä 1361 vastausta.

Kyselyn perusteella katutöiden suurimmiksi haitoiksi koettiin hankalakulkuiset reitit, puutteellinen opastus, poikkeusjärjestelyiden aiheuttamat pidennykset matka-aikoihin, puutteellinen viestintä työmaan etenemisestä ja työmaiden kesto.

Kyselyssä vastaajat pystyivät antamaan myös itse omia kehitysehdotuksiaan, joita tuli lähes 2000 kappaletta.

Yli puolet vastaajista tyytymättömiä katutyömaihin

Yleinen mielikuva katutyömaista oli negatiivinen. 22% (n=307) vastaajista oli katutyömaihin erittäin tyytymättömiä ja 32 % tyytymättömiä. Tyytyväisiä oli 12% ja erittäin tyytyväisiä 2% vastaajista.

”En voi sanoa olevani yllättynyt siitä, että vain harvan mielikuva katutöistä on positiivinen. Tämä vahvistaa käsitystäni ja lisää uskoani siihen, että erillisen hankkeen käynnistäminen katutöiden haittojen vähentämiseksi on ollut erittäin perusteltua. On selvää, että näin suuri tyytymättömyys ei ole syntynyt juuri nyt, vaan tyytymättömyys on kertynyt pitkän ajan kuluessa. Katutyöt eivät ole saaneet osakseen sitä mielenkiintoa mitä ne ansaitsevat. Nyt haittojen vähentämiseen haetaan aitoa muutosta maailman toimivimman kaupungin hengessä”, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kaavio: Yleinen mielikuva katutyömaista oli negatiivinen. 22 % vastaajista oli katutyömaihin erittäin tyytymättömiä ja 32 % tyytymättömiä. Tyytyväisiä oli 12% ja erittäin tyytyväisiä 2% vastaajista.

Hämeentien uudistus sai kiitosta

Hämeentien uudistuksen viestintä sai kyselyssä kiitosta ja samanlaista viestintää toivottiin muillekin katutyömaille.

”Yleensä tiedotus on ollut melko heikkoa kaikissa rempoissa, mutta nyt tässä Hämeentien rempassa se on poikkeuksellisen hyvää.”

Katutyömaiden pitkä kesto oli useissa vastauksessa kritiikin kohde, mutta toisaalta myös pidempiä työaikoja, joita esimerkiksi Hämeentiellä (klo 6-22) on kokeiltu, kritisoitiin myös.

Mitä seuraavaksi?

Katutöiden kehittämishanke koostuu monesta osasta. Tässä osaprojektissa keskitytään työmaakokemuksen kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin.

Tämä palvelumuotoiluprojekti jatkuu verkkokyselyn ja tehtyjen haastatteluiden jälkeen tulosten ja ideoiden kehittämisellä käytäntöön. Tarkoituksena on pilotoida vielä loppuvuoden aikana joitain uusia ideoita, joilla katutöistä voidaan kehittää parempia.

”Nyt tehty kysely antaa lisäkeinoja niin katutöiden ohjauksen, työmaatoiminnan kuin viestinnänkin kehittämiseksi edelleen. Erityisesti kantakaupungissa meidän tulee ottaa huomioon nykyistä paremmin eri toimijoiden tarpeet. Hyvällä viestinnällä on mahdollista hallita katutöiden vaikutuksia aikaisempaa paremmin”, sanoo katutöiden kehittämishankkeen projektinjohtaja Jyrki Paavilainen.

Samanaikaisesti kaupungilla on käynnissä myös erityisesti työmaiden läpimenoaikojen lyhentämiseen tähtäävä tutkimushanke Aalto-yliopiston kanssa sekä katusuunnittelun ja hankkeiden ohjelmoinnin prosessikehityshanke. Kaupunki selvittää myös keinoja nykyistä parempaan katutöiden viranomaisohjaukseen.

Tietoa kyselystä

Kyselyyn vastanneista suurin osa eli 83% asui Helsingissä. Vastaajista yli puolen (57%) kotikadulla tai lähellä oli työmaa juuri nyt ja 26% oli ollut viimeisen viiden vuoden aikana.

Vastaajia kyselyssä oli 1361.

Lisätietoja katutöistä:

hel.fi/katutyöt