Katutöitä Heikinlaaksossa Vanhalla Porvoontiellä välillä Korvasienentie – Kehä III:n ramppi

Työmaa-alue sijaitsee Helsingin ja Vantaan kaupunkien alueella sekä ELY:n tiealueella.

Urakkaan kuuluvat liittymäjärjestelyjen rakentaminen Vanhan Porvoontien ja Kalkkivuorentien risteysalueella, uuden Tatti-nimisen katuyhteyden rakentaminen Vanhalta Porvoontieltä tulevalle kiinteistölle sekä kehä III:n rampin leventäminen ja ajokaistajärjestelyjen muutostyöt.

Tatti-kadun sekä Vanhan Porvoontien risteysalueen rakentamistyöt on aloitettu 25.2.2019. Kehä III:n muutostyöt aloitettiin 23.4.2019.

Kaikki työt valmistuvat 15.11.2019.

Vanhan Porvoontien nopeusrajoitus on 40 km/h, kun työskennellään katualueella. Muulloin voimassa on nykyinen rajoitus 50 km/h. Kehä III rampin E2R1 nopeusrajoitus työn aikana on 50 km/h.

JAA