Havainnekuva.

Katariina Saksilaisen kadun ja Pornaistenniemen rakentaminen alkaa Viikissä

Katariina Saksilaisen katua jatketaan Viikinrannan asuinalueen reunalta Vanhankaupunginlahdelle, lähes Matinkaarelle asti. Nykyinen puistoalue kunnostetaan, pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita ja yhteyksiä parannetaan ja alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä selkeytetään. Katariina Saksilaisen kadun jatkeesta tulee pyöräkatu, jolla moottoriajoneuvot ajavat pyöräliikenteen tahdissa.

Työt alkavat puiden kaadolla sekä pintamaiden poistolla arviolta 19.9. alkavalla viikolla. Puita kaadetaan parin sadan metrin matkalta rakennettavan katuosuuden varrelta. Urakassa istutetaan myöhemmin kymmeniä uusia puita. Puita ei kaadeta liito-oravien ydinalueelta.

26.9. alkavalla viikolla Katariina Saksilaisen katu Pornaistenniemen suuntaan suljetaan murskeella olevalta alueelta. Pysäköintimahdollisuus alueelta poistuu töiden ajaksi. Autojen siirtämisen tarpeesta ilmoitetaan kadulla etukäteen siirtokehotuskyltein. Urakan valmistuttua kadun varressa on 66 pysäköintipaikkaa.

Myös ruokarekat poistuvat vaiheittain suljettavalta alueelta. Ruokarekat pääsevät palaamaan viimeistään urakan valmistuttua kesällä 2023.

Työt laajenevat myöhemmin Katariina Saksilaisen katua ympäröiville puistoalueille. Työt valmistuvat kesän 2023 aikana. Urakoitsijana on Helsingin kaupungin Stara.

Tulossa viihtyisämpi virkistysalue ja sujuvammat kulkureitit

Katariina Saksilaisen kadun jatkeen rakentaminen mahdollistaa pysäköinnin jäsentelyn sekä paremmat toimintaedellytykset ruokarekoille.

Pysäköintiä rajataan nykyistä pienemmälle alueelle, mikä lisää pysäköinnin selkeyttä ja alueen viihtyisyyttä. Katualueelle rakennetaan 66 pysäköintipaikkaa sekä ruokarekkoja varten kahdeksan paikkaa. Pysäköintiä ei tulevaisuudessa enää sallita puistoalueilla.

Jalankulun ja pyöräliikenteen reitit selkeytyvät ja kulku muuttuu sujuvammaksi vilkkaalla Vanhankaupunginkosken ympäristön virkistysalueella. Pyöräliikenteen baana kulkee ajoradalla ja muodostaa pyöräkadun. Jalankulkijoiden reitit tulevat viereiselle Pornaistenniemen puistoalueelle.

Puistoa täydennetään monilajisilla puilla. Viheralueet ovat nurmea ja niittyä. Niittyalueille istutetaan sipulikasveja. Puistoon ja puistoraittien yhteyteen tulee roska-astioita ja ruokarekkojen pysäköinnin läheisyyteen piknik-ryhmiä ja penkkejä.

Liito-oravan ydinalueelle sijoittuvat leppäsaarekkeet säilyvät.

Työalue kartalla.

Havainnekuva: Ramboll