Katajanokalla ja Lauttasaaressa kunnostetaan puistoja

Katajanokalla ja Lauttasaaressa kunnostetaan puistoja

Eteläisessä ja läntisessä Helsingissä tehdään puistojen rakennus- ja parannustöitä. Katajanokalla työn alle otetaan Laivastopuiston kenttä. Lauttasaaressa Veneentekijäntien puistokaistalle saadaan lisää istutuksia, ja Veneentekijäntien-Purjeentekijänkujan kulmauksen parkkipaikka muutetaan pieneksi puistoksi.

Katajanokan Laivastopuistossa peruskorjausta

Laivastopuistossa sijaitseva nykyinen kivituhkapintainen pelikenttä kunnostetaan. Uuden jalkapallokentän kooksi tulee 35x60 metriä ja se rakennetaan hiekkatekonurmipintaisena. Nykyiset metalliverkkoaidat uusitaan ja aitauksen kulmiin avataan kulkuaukot. Peruskorjauksen yhteydessä kentälle rakennetaan myös valaistus.

Puiston Katajanokanrannan puoleinen orapihlaja-aita sekä pohjoisosan nurmialue säilytetään ennallaan. Rakennustöiden yhteydessä huonokuntoiset ja voimakkaasti kentän päälle kasvavat puut poistetaan.

Uusittu kenttä saadaan näillä näkymin käyttöön vuodenvaihteen jälkeenLauttasaaressa Veneentekijäntielle istutetaan pensaita ja puita

Veneentekijäntien puistokaistalle istutetaan kukkivia puita ja pensasryhmiä. Myös puistokaistan kulmaukseen nykyisin pysäköintikäytössä olevan alueen kohdalle rakennetaan puistoraitti. Kulmaukseen rakennetaan istuskelupaikka ja istutetaan pensaita sekä maamerkiksi isohko tammi.

Veneentekijäntien nykyinen kivituhkaraitti viimeistellään nupukivireunuksin. Puiston länsipuoleiselle rajalle, jyrkän jalankulkukaistan reunaan, asennetaan kulkua helpottava kaide.

Raitin alkuun Veneentekijäntien puoleiseen päähän asennetaan opastekyltti, joka ohjaa alueen asukkaita käyttämään asuinrakennusten alta rantaa pitkin kulkevaa ulkoilureittiä.

Rakennustyöt saadaan pääosin valmiiksi vuoden 2019 aikana.JAA