Kallvikinniementien kunnostustyöt alkavat huhtikuussa. Kuva: Erkki Makkonen

Kallvikinniementie kunnostetaan herkkä ympäristö huomioiden

Helsingin kaupunki aloittaa Kallvikinniementien kunnostustyöt huhtikuussa. Kunnostettava osuus ulottuu Meri-Rastilan tieltä Leppäniementielle.

Kallvikinniementien varrelle rakennetaan autoille kohtaamispaikkoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja piennarten kulumisen vähentämiseksi. Kohtaamispaikat rakennetaan kohtiin, joissa maasto on jo kulunut pientareelle väistämisestä. Katualueen leveys pysyy pääosin ennallaan. 

Lisäksi kadun valaistus uusitaan uudenaikaisilla led-valaisimilla, joissa on häikäisysuoja. Suojan ansiosta valo ei häiritse alueen lepakoita.

Katurakentamisen takia kunnostettavan osuuden eteläosassa, luonnonsuojelualueen ulkopuolella, joudutaan kaatamaan puita ennen varsinaisten rakennustöiden alkua. Maisemallisesti arvokkaat puut on pyritty säästämään.

Työt valmistuvat tämän vuoden lopussa. Rakennustyöt toteuttaa Helsingin rakentamispalvelu Stara.

Kallahdenharjun puustoa hoidetaan

Katutöiden yhteydessä Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen ja tien rajalta kaadetaan kaksi kuivunutta mäntyä. Puut ovat osittain latvasta kuolleita, ja ne kaadetaan turvallisuussyistä. Puiden rungot jätetään maahan lahopuuksi luonnon monimuotoisuutta lisäämään. 

Lisäksi luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti alueelta kaadetaan kymmenkunta puuta, jotta nuorille männyntaimille saadaan valoa ja kasvutilaa ja tällä tavoin harjumetsään eri-ikäistä puustoa. Kaadettavat puut on valittu luonnonhoidon ja luonnonsuojelun asiantuntijoiden yhteistyönä, ja ne kaadetaan maaliskuun lopussa ennen lintujen pesimäkautta.

 

Kadunrakennustyöt osuuksittain

Väli Meri-Rastilan tie–Kallahdenharju

  • Kadun itäreunaan rakennetaan jalkakäytävä
  • Kadun leveys säilyy ennallaan

Kallahdenharju

  • Rakennetaan viisi kohtaamispaikkaa, jotka päällystetään kivituhkalla
  • Uusien valaisinpylväiden jalustakuoppia kaivettaessa otetaan talteen metsän pohjamaakerrosta, jota käytetään pylväiden jalustojen verhoiluun
  • Kadun leveys säilyy ennallaan

Väli Heposaarentie–Leppäniementie

  • Rakennetaan kuusi kohtaamispaikkaa, jotka päällystetään asfaltilla
  • Kadun leveys säilyy pääosin ennallaan
  • Levennettäviin kohtiin tehdään rakennekerrokset (murske ja asfaltti)
  • Uusien valaisinpylväiden jalustakuoppia kaivettaessa otetaan talteen metsän pohjamaakerrosta, jota käytetään pylväiden jalustojen verhoiluun
  • Katutöiden takia osuudelta joudutaan kaatamaan puita

 

Lisää aiheesta:

Kallvikinniementien katusuunnitelmat

Kallahdenniemen hoito- ja kehittämissuunnitelma (pdf)

Kallahdenniemen luonnonhoidon toteutussuunnitelma (pdf)JAA