Kävelijä Tokoinrannassa. Kuva: Lilja Palmgren.

Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelmaa esitellään verkkotilaisuudessa 16. helmikuuta kello 18−20

Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma ohjaa viheralueiden, katujen, torien ja aukioiden kehittämistä, peruskorjausta sekä ylläpitoa vuosina 2021−2030. Tavoitteena on kohdentaa katu- ja viheralueiden hoitoa ja kunnostusta asukkaiden toiveiden mukaan. Tavoitteena on myös parantaa alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Suunnitelma esitellään verkkotilaisuudessa 16. helmikuuta.

Suunnitelma esitellään verkkotilaisuudessa 16. helmikuuta

Nähtävillä olevan Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelman luonnos esitellään asukkaille verkkotapahtumassa 16. helmikuuta klo 18−20. Tilaisuuteen voi osallistua vaikka kotisohvalta, sillä mukaan pääsee verkossa oman tietokoneen, kännykän tai tabletin avulla. Osallistujilta ei vaadita ennakkoilmoittautumista.

Verkkotilaisuudessa voi esittää kaupunkiympäristön asiantuntijoille kysymyksiä tai kommentteja chatin kautta. Lisätietoa, ohjeita, tilaisuuden ohjelma ja aikataulu sekä liittymislinkki Teams live -tapahtumaan löytyvät tilaisuuden verkkosivulta  hel.fi/asukastilaisuudet > Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma.

Mielipiteitä alueen kehittämisestä voi esittää verkkokyselyssä 5. maaliskuuta asti

Suunnitelmaselostukseen, vuorovaikutusraporttiin sekä aluekortteihin voi tutustua Kerro kantasi -verkkopalvelussa osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/kaalsoylalsu. Asukkailta toivotaan palautetta tehdystä suunnitelmaluonnoksessa. Onko alueiden tavoitteet kohdallaan ja onko suunnitelmassa tunnistettu tärkeimmät kehittämiskohteet? Oman kantansa aineistoon voi kertoa palvelussa 5. maaliskuuta saakka.

Vuorovaikutuksen aikana saatu palaute kootaan vuorovaikutusraporttiin, jossa esitetään yhteenvedot suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta ja kerrotaan, miten palaute on vaikuttanut suunnitelmaan.

Suunnitelma laitetaan vielä keväällä 2021 uudelleen esille kommentointia varten ennen kuin se viedään hyväksyttäväksi kaupunkiympäristölautakuntaan.

Mikä on yleisten alueiden suunnitelma?

Yleisten alueiden suunnitelma tunnettiin aiemmin nimellä aluesuunnitelma. Kuten aluesuunnitelmassa, yleisten alueiden suunnitelmassa selvitetään alueen verkostojen sekä katu- ja viheralueiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan esitykset kehitettävistä hankkeista.

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta nousseita kehittämiskohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja eikä liikuntapuistoja tai lähiliikuntapaikkoja. Yleisten alueiden suunnitelmassa ei vaikuteta maankäytön suunnitteluun, kuten asemakaavoitukseen.

Maisemanhoidon ja luonnonhoidon tavoitteet suunnitellaan osana yleisten alueiden suunnitelmaa. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen tehdään tarkempi luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma, joka laaditaan vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Kuva: Lilja Palmgren.

Uutinen julkaistu 2. ja tuoreutettu 16.2.