Kaivokadun suurtyömaan haitat halutaan minimoida

Vuonna 2023 on tavoite aloittaa suuri katutyömaa Helsingin ydinkeskustassa. Tarkoitus on uusia Rautatientorin metroaseman lippuhallin ja Asematunnelin kansirakenteiden vesieristeet sekä laajalti alueen maanalaista kunnallistekniikkaa, kuten vanhoja viemäreitä ja vesijohtoja. Jos näin laaja työmaa toteutuu, kaupunki haluaa lyhentää työmaan keston ja haitat minimiin.

Katutöiden haittojen vähentämiseksi tutkitaan vaihtoehtoa, jossa katkaisemalla työn aikana raitiotie- ja autoliikenne Kaivokadulta tilapäisesti kokonaan, voitaisiin työn aiheuttama haitta alueella puolittaa. Näin työmaan kesto lyhenisi noin kahdella vuodella, jalankulkijoiden turvallisuus paranisi merkittävästi ja muutkin haitat voitaisiin minimoida.

”Työmaasta ydinkeskustassa syntyy väistämättä haittaa. Tämä toteutusvaihtoehto olisi huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Katutyömaiden pitkä kesto on aiheuttanut paljon kritiikkiä sekä asukkaiden että yritysten taholta. Liikennekatko on tehokkain tapa lyhentää työmaan haitta-aikaa”, sanoo projektinjohtaja Ville Alajoki Helsingin kaupungilta.

Tämän hetken arvion mukaan ratikkaliikenteen katko kestäisi noin vuoden ja autoliikenteen katko kaksi vuotta. Toisaalta, ilman suunniteltuja liikennekatkoja, työmaa kestäisi vaihtuvine liikennejärjestelyineen ja muine haittoineen noin neljä vuotta. Lisäksi näiden neljän vuoden aikana Kaivokadun läpiajo jouduttaisiin joka tapauksessa estämään useita kertoja päivien tai viikkojen ajaksi.

Lopullinen liikennekatkon pituus määräytyy tehtävien töiden mukaan, sillä kaupunki selvittää lisäksi, voidaanko myös Kaisaniemenkadun vanhan kunnallistekniikan uusiminen tehdä saman liikennekatkon aikana.

Sekä työmaan nopeuttaminen että alueen kaikkien töiden tekeminen kerralla kuuluvat uuteen Helsingin katutöiden toimintamalliin, jonka päätavoite on töistä aiheutuvien haittojen vähentäminen.

Liikennekatkon avulla voidaan taata turvallinen jalankulku tällä koko maan vilkkaimmalla jalankulkualueella työmaan aikana. Kaivokadulla liikkuu päivittäin kymmeniä tuhansia jalankulkijoita.

Katkaisemalla aseman edestä liikenne turvattaisiin myös Rautatientorin bussiliikenteen sujuvuus työmaan aikana. Koko rakentamisen ajan Rautatientorin bussi- ja taksiliikenne pääsisi siis kulkemaan, samoin kuin ajoneuvoliikenne alueen pysäköintilaitoksiin. Myös alueen huoltoliikenne otetaan huomioon.

Raitiovaunut kiertäisivät Kaivokadun katkon aikana Kruununhaan ja Aleksanterinkadun kautta.

Jalankululle järjestettäisiin reitit Kaivokadun yli koko rakentamisen ajan. Pyöräliikenteen tarpeisiin valmistunee Kansalaistori-Kaisaniemi välille uusi Kaisantunneli ennen Kaivokadun töiden aloitusta.

Ratkaisulla, jossa liikenne katkaistaan kokonaan, saavutettaisiin paitsi aikataulullisia etuja, myös mittavia rahallisia säästöjä: työmaan rakentamiskustannukset olisivat noin 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin vaihtoehdossa, jossa läpiajoliikenne pyrittäisiin säilyttämään.

Laskelmat on tehty oletuksella, että työmaalla tehdään kaksivuorotyötä ja tarvittaessa työskennellään myös öisin, mikäli ympäristöviranomainen sallii.

Kaivokadun työmaa siirtäisi liikennettä muille kaduille, esimerkiksi Pohjois- ja Eteläesplanadille sekä Pohjoisrantaan. Tehdyissä vaikutusarvioinneissa eteläisten kaupunginosien asuntokaduille ei näyttäisi siirtyvän autoliikennettä merkittävästi. Muille kaduille aiheutuvia haittoja voidaan lieventää liikennevalojen ajoituksia muuttamalla ja raitiovaunuliikenteen vuorovälien optimoinnilla.

Suunnitelmasta on tehty yritysvaikutusten arviointi Helsingissä käytössä olevan menetelmän mukaisesti.

Kaivokadun suurtyömaata suunnittelee Kruunusillat-allianssi, koska Laajasalon raitiotienpäätepysäkkiä suunnitellaan keskustaan ja raitiotietä rakentaessa aiotaan sen reitin varrella tehdä samalla laajoja kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä.