Havainnekuva Kaisantunnelin länsipään sisäänkäynnistä

Kaisantunnelin rakentaminen vaikuttaa liikkumiseen päärautatieaseman laiturialueella tammikuusta alkaen

Helsingin päärautatieasemalla ratapihan alittavan kävely- ja pyöräilytunnelin, Kaisantunnelin, rakennustyöt alkavat tammikuussa 2021. Työmaan järjestelyt vaikuttavat laiturialueella liikkumiseen 3.1. alkaen.

Tunnelin päät tulevat olemaan Töölönlahdenkadulla ja Kaisaniemenpuiston lounaiskulmassa. Tunneli rakennetaan nykyisen jalankulkutunnelin pohjoispuolelle. Tunneleilla on yhteinen sisäänkäynti itäpäässä.

Muutoksia kulkemiseen laitureille 1 ja 2 sekä 17-19

Laitureiden 1 ja 2 alku on jo rajattu tunnelin itäpään työmaa-alueeksi. Matkustajat kiertävät laitureille 1 ja 2 laituria 3 pitkin.

Ensimmäiset työvaiheet itäpäässä liittyvät laiturien purkuun, maanpoistoon ja kaapeleiden siirtoon.
Kaisantunnelin länsipäässä työmaajärjestelyjen vaikutukset liikkumiseen ovat suuremmat.

Junien pysähtymispaikka muuttuu raiteilla 18 ja 19

  • Sunnuntaista 3.1. klo 9.15 eteenpäin junat pysähtyvät lähes 100 metriä kauempana asemasta raiteilla 18 ja 19. Tämän seurauksena matkustajien kävelymatkat näillä laitureilla pitenevät.

Aitaamisen vaihe 1 länsipäässä

  • Työmaan aitaaminen alkaa 4.1.
  • Aita rakennetaan Töölönlahdenkadun ja laiturin 19 välille. Kulku laiturille 19 on rappusia pitkin Töölönlahdenkatu 3:n kulmalta. Laituria 19 pitkin pääsee vielä tässä vaiheessa kulkemaan asemalle.
  • 4.1. lähtien esteetön kulku Töölönlahdenkadulta laitureille ja asemalle on kiertämällä Töölönlahdenkatu 5-kiinteistön ympäri Elielinaukiolle.

Aitaamisen vaihe 2 länsipäässä

  • Tammikuun aikana työmaa-aluetta laajennetaan. Laiturin 19 aseman puoleinen pää jää oheisen kuvan mukaisesti kokonaan työmaa-aidan sisälle ja aita rakennetaan laitureille 17-18.
  • Jalankulkijoille rakennetaan tammikuun loppupuolella reitti raiteiden 18 ja 19 yli. Kävelyreitit ovat silloin oheisen kuvan mukaiset.

Alla olevassa kuvassa on esitetty kulku laitureille 17-19 tammikuun lopulla. Työmaa-aidat ja opasteet ohjaavat matkustajia. Urakoitsija päivittää ajankohtaista tietoa järjestelyistä Facebook-sivulle ja verkkosivulle.

Ensimmäisinä työvaiheina länsipäässä tehdään puskimien siirrot raiteilla 18 ja 19. Aitaamisen jälkeen työmaalla alkaa maanpoisto. Tämän jälkeen edetään louhinnan työvaiheisiin alkuvuoden aikana.

Kaisantunneli helpottaa pyöräliikennettä

Kaisantunneli tuo pyöräilijöille nopean yhteyden aseman ali. Se helpottaa itä-länsi-suuntaista pyöräliikennettä huomattavasti, sillä baanalta on suora yhteys tunneliin ja Kaisaniemenpuistoon. Myös jalankulkuyhteydet paranevat ja Kaivokadulla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä vähenee.

Kaisantunneli on noin 220 metriä pitkä, noin 8 metriä leveä ja 3 metriä korkea. Pyöräkaista on 4 metriä leveä ja jalankulkukaista 3,5 metriä leveä. Kaistat erotetaan toisistaan reunakivillä.

Tunnelin yhteyteen tulee HKL:n omistama pyöräkeskus ja pyöräpysäköinti noin 1500 polkupyörälle.

Tunnelin arvioidaan olevan kävelijöiden ja pyöräilijöiden käytössä maaliskuussa 2023.

Tietoa rakentamisesta ja liikkumisesta laiturialueella

Kaisantunnelin urakoitsija Destia päivittää kanaviinsa ajankohtaistietoa työn etenemisestä.

Kaisantunnelin Facebook-sivu

Kaisantunnelin verkkosivu

Yleistietoa hankkeesta kaupungin verkkosivulla

Kulkureitit raiteille 17-19.