Meilahden kartanon alueella sijaitsevat vanhat rakennukset, kartano ja tanssipaviljonki.

Kaupunki valmistelee kaavaa ja kilpailua: Meilahden kartanon alueelle ravintola, taidepuisto tai majoitustiloja?

Meilahden kartanon aluetta kehitetään kulttuuri- ja virkistystoiminnan alueena. Helsingin kaupunki on valmistellut alueelle kaavaluonnoksen, jossa on määritelty reunaehdot tuleville muutoksille. Keväällä 2022 kaupunki ryhtyy etsimään kartanon vanhoille rakennuksille ostajaa, joka kehittää alueelle uusia palveluita.

Meneillään oleva asemakaavan muutos tähtää siihen, että Meilahden kartanon arvokkaat rakennukset suojellaan, rantareittiä kohennetaan ja että alueelle avautuu mahdollisuus uudelle rakentamiselle huonokuntoisen taidemuseorakennuksen tilalle.

Meilahden kartanon aluetta kehitetään paikkana, jossa helsinkiläiset voivat tulevaisuudessa nauttia kulttuurista ja virkistyspalveluista. Kartanopuisto ja rantareitti säilytetään julkisessa käytössä nykyiseen tapaan.

Kaavaluonnokseen ja valmisteluaineistoon voi tutustua ja antaa palautetta 19.1.2022 asti osoitteessa: www.hel.fi/suunnitelmat

Meilahden kartanon alueelle ravintola, juhlatiloja tai jotain muuta? Toteuttajaa haetaan keväällä 2022

Kaupunki aikoo järjestää keväällä 2022 ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn, jossa etsitään Meilahden kartanoalueen rakennuksille ostajaa, jolla on toteuttamiskelpoinen suunnitelma alueen kehittämiseksi. Suunnitelmien tulee perustua kaavaluonnokseen.

Kaupunki haki Meilahden kartanon alueelle kehittäjää jo vuonna 2017, mutta silloin ei saatu toteutukseen edenneitä ideoita.

Kaavaluonnos antaa edellytykset erilaisten ideoiden kehittämiselle. Kartanon alueella voisi olla esimerkiksi ravintola- ja juhlatiloja, näyttelytiloja, taidepuisto tai taidegalleria, tutkimus- ja koulutustiloja, pienimuotoista hotellitoimintaa tai hyvinvointi- ja saunapalveluita.

Kaupungin tavoitteena on, että uusi omistaja kunnostaa kartanoalueen vanhat suojeltavat rakennukset, jotta ne saadaan aktiiviseen käyttöön. Tyhjillään olevan entisen taidemuseon tilalle on mahdollista ehdottaa uutta rakentamista, mutta halutessaan uusi omistaja voisi kunnostaa myös sen. Kaavaluonnos mahdollistaa majoitustoiminnan, mutta alueella ei sallita pysyvää asumista. Uudisrakentaminen tulee toteuttaa pääosin puurakenteisena ja sovittaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn aloittamisesta tiedotetaan keväällä 2022 kaupungin nettisivuilla ja lehdissä. Jos alueelle löytyy sopiva kehittämisidea, kaupunki viimeistelee asemakaavamuutoksen sen pohjalta. Asukkaiden mielipiteitä kuullaan myös siinä vaiheessa.