Havainnekuva kilpailutyöstä Crossroads: L-arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy ja Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy.

Junatien suunnittelukilpailun voittajaehdotus yhdistäisi Suvilahden ja Teurastamon

Junatien suunnittelukilpailun voittajaksi on valittu ehdotus ”Crossroads”, jonka tekijöiksi paljastuivat L-arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy ja Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy. Lisäksi tuomaristo päätti jakaa kunniamaininnan nimimerkille ”Junatien Ryijy”, jonka tekijät ovat Mandaworks AB ja WSP Finland Oy.

Helsingin kaupunki haki Junatien suunnittelukilpailulla ideoita kantakaupungin keskellä sijaitsevan väylämäisen ympäristön kehittämiseksi. Junatie on osa Teollisuuskadun akselia, eli Pasilan ja Kalasataman välistä kehittyvää aluetta.

”Teollisuuskadun akselista kehitetään merkittävää työpaikkojen, liike-elämän ja kaupunkikulttuurin keskittymää”, sanoo arkkitehti Tiia Ettala.

Sörnäisten, Hermannin ja Vallilan välissä sijaitseva Junatien ympäristö on nykyisellään väylämäinen ja liikenteellisesti monimutkainen paikka. Samaan ympäristöön johtavat niin Teollisuuskatu, Sörnäisten rantatie kuin Itäväyläkin. Erilaisia ramppeja ja tasoja on paljon, eikä kaupunkitila ole nykyisellään kovin viihtyisää.

”Tavoitteena on selkeyttää alueen liikennettä ja tehdä ympäristöstä viihtyisämpi. Liikenteen välityskykyä ei ole kuitenkaan tarkoitus karsia. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksien parantamiseen haetaan myös ratkaisuja”, kertoo Tiia Ettala.

Kilpailun ratkaisu

Arvostelussaan tuomaristo kiinnitti erityistä huomiota liikenteellisten kehittämisideoiden ohella jalankulun yhteyksiin ja täydennysrakentamisen luontevaan sovittamiseen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Lisäksi arvioitiin esitettyä kaupunkiympäristöä sekä kaupunkikuvallisen kokonaisratkaisun ja uutta identiteettiä luovien kaupunkitilojen muodostumista.

Tuomaristo valitsi yksimielisesti voittajaksi ehdotuksen ”Crossroads”. Ehdotuksessa on kilpailun hengen mukaisesti mietitty Junatien liittymäalueen lähtökohtia ”puhtaalta pöydältä”. Nykyinen Junatien silta ehdotetaan korvattavaksi Itäväylän ja Sörnäisten rantatien välisellä ajoneuvoliikenteen sillalla. Innovatiivinen lähtökohta on tuottanut vahvan ja luontevan kokonaisratkaisun, joka muodostaa elävää ja maantasoon tukeutuvaa kaupunkiympäristöä. Suvilahden reuna uusine kortteleineen on korkeatasoisesti ratkaistu ja esitetty. Ehdotus on laadittu huolellisesti, analyyttisesti ja eläytyen, ja esitystapa on selkeä ja tutkittu.

Kun ajoneuvoliikenne idän ja etelän välillä kulkee uudella sillalla, voidaan muut liikenneyhteydet ratkaista maantasossa. Nykyisiä ajoyhteyksiä ja rakenteita on priorisoitu ja muutettu siten, että on pystytty sovittamaan yhteen autoliikenteen sujuvuus, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteystarpeet sekä joukkoliikenteen reitit. Lisäksi ehdotuksessa on onnistuttu parhaiten myös ympäröivien alueiden yhdistämisessä. Erityisesti Suvilahti ja Teurastamo linkittyvät toisiinsa hienosti, ja niiden välille muodostuu kulttuuri- ja tapahtuma-alueiden toimintoja tukevaa kaupunkitilaa.

”Crossroads” on ehdotuksena samaan aikaan sekä innovatiivinen että realistinen. Esitetty toimitila- ja liikerakentaminen on tasapainoista, ja kortteleille voisi arvella löytyvän helposti toteuttajia. Kilpailuehdotuksen selostusosassa todetaan, että ehdotetut ratkaisut ”nostavat Kalasataman keskusta-alueen elinvoimaisuutta”.  Tästä voi helposti olla yhtä mieltä.

Lisäksi tuomaristo päätti antaa kunniamaininnan nimimerkille “Junatien Ryijy” työn kaupunkitilallisesta ja maisema-arkkitehtonisesta kokonaisuudesta.

”Junatien Ryijy” on monipuolisesti tutkittu ehdotus, joka perustuu vahvaan kokonaisratkaisuun. Autoliikenne on tuotu kokonaan maantasoon, ja ehdotuksen keskiössä on Festarikujan kohdalle muodostuva monipuolinen, katettu kaupunkitila. Junatien pohjoispuolen kaupunkitila- ja virkistysakseli on kilpailun parhaimmistoa,

yhdistäen hienosti Mäkelänkadun ja Teollisuuskadun Kalasataman suuntaan. Ehdotuksen liikenneratkaisun toimivuuteen ja laajoihin kannenalaisiin tiloihin liittyy kuitenkin monia kysymysmerkkejä.

”Junatien Ryijystä” välittyy riemukas ote kaupunkitilasuunnitteluun. Maisema-arkkitehtuurin keinoin on onnistuttu luomaan mielenkiintoista ja mieleenpainuvaa kaupunkitilaa, uusia uskottavia tapahtumapaikkoja ja tyyliltään yhtenäistä maisemakuvaa. Vahva kaupunkitilallinen kokonaisote nostaa ehdotuksen omaan luokkaansa, ja tyylikäs ja havainnollinen esitystapa tekevät ehdotuksesta helposti ymmärrettävän ja inspiroivan.

Kilpailujärjestelyt ja jatkotoimenpiteet

Kutsukilpailun avulla haettiin uusia avauksia Junatien alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen pohjaksi. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL), Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton (MARK) kanssa, ja siihen kutsuttiin viisi monialaista työryhmää.

Kilpailun tuloksia tullaan käyttämään Teollisuuskadun akselin kaavarunkotyön tukena ja Junatien alueen pitkän aikavälin kehittämisen pohjana. Kilpailun tuomaristo suosittelee jatkosuunnittelutoimeksiannon antamista voittaneen ehdotuksen tekijöille.